centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

konferencja
BEZPIECZNA ENERGETYKA "ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM W ENERGETYCE - INFORMATYCZNE ZAGROŻENIA DLA SIECI ENERGETYCZNYCH"
Warszawa, 22.03.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Marek Amanowicz

Marek Amanowicz

Marek Amanowicz

Prof. dr hab. inż. Marek Amanowicz jest pracownikiem naukowym Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Głównym obszarem jego badań naukowych jest szeroko rozumiana teleinformatyka, w szczególności problematyka dotycząca inżynierii systemów łączności i informatyki, bezpieczeństwa teleinformatycznego, a także modelowania i symulacji. Prof. Marek Amanowicz był kierownikiem wielu krajowych i międzynarodowych programów badawczych związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa, w tym projektu rozwojowego pt. „System zapewnienia bezpiecznej komunikacji w obszarze zarządzania siecią elektroenergetyczną”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest zapraszany do wygłoszenia wykładów w uczelniach i ośrodkach szkolenia w kraju i za granicą, w tym w NATO Defence College w Rzymie. Był wieloletnim wiceprzewodniczącym, a obecnie jest głównym przedstawicielem Polski w Panelu Information Systems Technology (IST) organizacji NATO Science and Technology (NATO STO). Jest z wyboru członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.

Prelegenci | Krzysztof Billewicz

Krzysztof Billewicz

Krzysztof Billewicz

dr inż. Krzysztof Billewicz od 2010 r. jest adiunktem w Katedrze Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej (www.krzysztofbillewicz.pl). Wcześniej pracował w: Okręgowym Urzędzie Miar, Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych oraz w firmie WINUEL SA Grupa Sygnity.  Studia magisterskie ukończył w 2000 roku, rozprawę doktorską pt. "Probabilistyczna metoda wykrywania miejsc kradzieży energii w sieciach niskich napięć" obronił w 2007 r. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz książek: "Smart Metering. Inteligentny System Pomiarowy" wydanej w 2012 roku przez Wydawnictwo Naukowe PWN oraz "Smart Grids. Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne" wydanej w 2015 roku przez IMD Anna Korba. Tematy zainteresowań autora to: inteligentne sieci elektroenergetyczne, inteligentne systemy pomiarowe, zarządzanie popytem , bezpieczeństwo cyfrowe inteligentnych sieci, przetwarzanie danych w systemach pomiarowo-rozliczeniowych, rynek energii. Od 2014 r. jest członkiem: Senior Member IEEE (USA).

Prelegenci | Maciej Kołodziej

Maciej Kołodziej

Maciej Kołodziej

Wykładowca, doradca, specjalista informatyki śledczej FHU MatSoft i e-Detektywi.pl Wiceprezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI) ABI w Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska Konsultant ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i systemów IT. Audytor wiodący i trener/wykładowca ISO/EIC 27001 (PECB). Uczestnik branżowych projektów szkoleniowych m.in. dla: Ministerstwa Finansów, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, IIA Polska, Centrum Promocji Informatyki, e-Detektywi, sektora publicznego, edukacji, bankowości, telekomunikacji i nowych technologii. Autor publikacji związanych z ochroną danych osobowych. Wykładowca studiów podyplomowych dla ABI w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz 
w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Wykładowca stowarzyszony Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Uczestniczył w pracach grup problemowych, działających przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz 
ZPBI IAB Polska i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, dotyczących regulacji prawnych i przyszłości Internetu, reklamy internetowej, e-commerce oraz rozwoju nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz prywatności użytkowników. Absolwent informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1995 roku prowadzi własną firmę, oferującą specjalistyczne doradztwo w dziedzinie ochrony informacji i bezpieczeństwa w branży nowych technologii, a także outsourcing IT. Kierował Działem Technicznym w Grupie Solidex. W Grupie Onet.pl pełnił funkcje dyrektora Działu Bezpieczeństwa, CSO i ABI. Koordynował i nadzorował realizację Polityki Bezpieczeństwa Informacji w spółkach Grupy TVN. Był Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w portalu NK.pl i Grupie Wydawniczej PWN. Świadczy usługi doradcze i outsourcing ABI.

Prelegenci | Marek Zachara

Dr inż. Marek Zachara

Moje zawodowe i akademickie doświadczenia zawsze przeplatały się ze sobą. W 1996 roku ukończyłem studia na Akademii Górniczo-Hutniczej (kierunek Elektronika) i wyjechałem na stypendium do Bristolu (Wielka Brytania). Na podstawie prowadzonych tam przez rok badań i po złożeniu rozprawy uzyskałem w 2000 roku tytuł Master of Science.

Po powrocie do kraju 1997 pracowałem najpierw w firmie Ericsson Polska - jako Sales Engineer, a następnie Project Leader. Pod koniec 1998 roku przeszedłem do pracy w Comarch w Krakowie, początkowo jako Key Account Manager, a następnie Dyrektor Handlowy.

Po kilku latach zdecydowałem się jednak porzucić karierę w korporacji na rzecz satysfakcji jaką daje praca na własny rachunek. Od tego czasu zajmuję się różnymi projektami, m.in. realizacją wdrożeń i tworzenia systemów informatycznych, badaniem kodu aplikacji itp. Od 2004 roku odpowiadam np. za rozwój i funkcjonowanie systemów przetwarzania danych IMS / CMS Group w Egipcie. Od 2008 roku we współpracy z firmą Securing pracuję nad rozwojem metod badania i oceną bezpieczeństwa aplikacji

Satysfakcję sprawia mi też praca naukowa i działalność akademicka. Kontakt ze studentami oraz prowadzone badania powalają utrzymać otwartość na nowe koncepcje, stawiają też ciągłe wyzwania które nie pozwalają 'spocząć na laurach'. Staram się łączyć badania z pracą zawodową, prowadzę wykłady m.in. z przedmiotów takich jak "Zarządzanie Projektami" czy "Technologie Internetowe". W 2008 roku obroniłem na Akademii Górniczo-Hutniczej pracę doktorską w dyscyplinie informatyka

Prelegenci | Robert Zajdler

Dr Robert Zajdler

Robert Zajdler

dr Robert Zajdler, radca prawny założyciel kancelarii prawnej świadczącą usługi dla sektora energetycznego (Zajdler Energy Lawyers & Consultants), adiunkt na Politechnice Warszawskiej, ekspert ds. energetycznych w Instytucie Sobieskiego. Wcześniej, pracując dla Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa był m.in. pełnomocnikiem Polski w postępowaniach arbitrażowych, w tym opartych na Traktacie Karty Energetycznej (Mercuria Energy Group Ltd. vs. Rzeczpospolita Polska) oraz regułach FIDIC. Pracując dla Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej zajmował się negocjacjami akcesyjnymi Polski do Unii Europejskiej oraz dostosowaniem prawa polskiego do wymogów prawa Unii Europejskiej. Pracował również dla Komisji Europejskiej. Wykładowca i autor licznych publikacji w dziedzinie energetyki (szerzej na stronie www.zajdler.eu).

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78