centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

konferencja
BEZPIECZNA ENERGETYKA "ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM W ENERGETYCE - INFORMATYCZNE ZAGROŻENIA DLA SIECI ENERGETYCZNYCH"
Warszawa, 22.03.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 22 marca 2017 r. (środa)
Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

  • 440 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniu przesłanym do dnia 10 marca 2017 r.
  • 540 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniu przesłanym od dnia 11 marca 2017 r.
  • 700 zł + 23% VAT - przedstawiciele firm teleinformatycznych posiadających rozwiązania w zakresie tematycznym konferencji

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie z naszej strony internetowej i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas konferencja.

Rezygnacja z udziału po 15 marca 2017 r. lub nieobecność na konferencja powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., 04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50, Tel. (22) 870 69 10 (78), fax (22) 870 69 95, e-mail:cpi@cpi.com.pl

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78