centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

konferencja
BEZPIECZNA ENERGETYKA "ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM W ENERGETYCE - INFORMATYCZNE ZAGROŻENIA DLA SIECI ENERGETYCZNYCH"
Warszawa, 22.03.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

22 marca 2017 r.
10:00 Wykład: Cyberbezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej dla systemów automatyki przemysłowej w energetyce:
 • systemy automatyki przemysłowej (ICS) w energetyce,
 • podatności systemów ICS,
 • infrastruktura teleinformatyczna ICS,
 • źródła i kierunki ataków,
 • przykłady ataków, ich przebieg i konsekwencje,
 • ochrona systemów ICS przed cyberatakami,
 • wyzwania.
Prof. dr hab. inż. Marek Amanowicz
(Zakład Systemów Telekomunikacyjnych, Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna)
10:45 Wykład: Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego:
 • Regulacje w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.
 • Model rynku jako element zapewnienia bezpieczeństwa.
 • Podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa.
 • Krytyczne problemy bezpieczeństwa energetycznego.
Dr Robert Zajdler,
(radca prawny)
11:30 Prezentacja: Wykorzystanie BIG DATA w działaniach na rzecz cyberbezpieczeństwa w energetyce.
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Zagrożenia mogące wpłynąć na stabilną pracę systemu elektroenergetycznego:
 • Manipulacje przy licznikach dokonywane przez odbiorców.
 • Nieuprawnione działania pracowników.
 • Zakłócanie sterowania obciążeniami.
 • Zagrożenia terrorystyczne i wojenne.
 • Dostęp trzeciej strony.
 • Zakłócenia lub uszkodzenia sieci sterujących.
Dr inż. Krzysztof Billewicz
(Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych, Katedra Energoelektryki, Politechnika Wrocławska)
13:10 Prezentacje: Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji dla systemów i urządzeń infrastruktury sieciowej Smart Grids.
13:30 Prezentacja firmowa
13:50 Wykład: Bezpieczeństwo informacji w inteligentnych systemach pomiarowo-rozliczeniowych:
 • Co to są inteligentne systemy pomiarowe?
 • Dane i informacje w inteligentnych systemach pomiarowo-rozliczeniowych?
 • Co to jest bezpieczeństwo Informacji?
 • Główne zagrożenia informacji w inteligentnych systemach pomiarowych?
 • Zagrożenia socjotechniczne.
 • Sposoby zapobiegania i radzenia sobie z zagrożeniami.
 • Podsumowanie.
Dr inż. Krzysztof Billewicz
(Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych, Katedra Energoelektryki, Politechnika Wrocławska)
14:30 Przerwa
14:50 Wykład: Inteligentne systemy pomiarowe AMI a bezpieczeństwo przesyłu danych w energetyce. Informatyczne źródła zagrożeń dla sieci energetycznych.
 • Kluczowe aspekty bezpieczeństwa informatycznego.
 • Wybrane zagadnienia kryptografii.
 • Potencjalne wektory ataku na infrastrukturę pomiarową:
  • fałszowanie pomiarów,
  • reverse-engineering,
  • ataki na system akwizycji danych i infrastrukturę operatora.
 • Uwarunkowania sprzętowe i metody ochrony.
dr inż. Marek Zachara
(Katedra Informatyki Stosowanej, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza)
15:30 Wykład: Rola Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego (ABI) w zapewnieniu bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorstw energetycznych.
 • Organizacja procesu ochrony danych osobowych klientów i pracowników, zagadnienia prawne i organizacyjne.
 • Obecne i przyszłe obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony informacji.
 • Znaczenie Polityki Ochrony Danych Osobowych dla Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 • Administrator Danych Osobowych (od maja 2018 Inspektor Ochrony Danych) – nie tylko nadzór i kontroli.
 • Dane osobowe i ich wykorzystanie do marketingu, promocji i realizacji umów z klientami.
 • Liczniki inteligentne i urządzenia Internetu Rzeczy (IoT) a ochrona danych, prywatności i bezpieczeństwo klientów.
Maciej Kołodziej
(Wiceprezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI))
16:30 Zakończenie konferencji.

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78