centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
WPŁYW ZMIAN W KODEKSIE CYWILNYM I POSTĘPOWANIU CYWILNYM NA UMOWY W ADMINISTRACJI
Warszawa, 29.03.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

W dniu 8 września 2016 r weszły w życie bardzo poważne zmiany w prawie cywilnym, materialnym jak i procesowym w zakresie formy czynności prawnych, pojęcia dokumentu, postępowania dowodowego w zakresie dokumentów. Zmiany te w istotny sposób wpływają na postępowanie sądowe, w szczególności na umowy zawierane (także w ramach zamówień publicznych) w administracji. Nowe domniemania i narzędzia prawne powodują koniczność zrewidowania niektórych dotychczasowych procesów i wprowadzenia nowych, odpowiadających nowym, regulacjom prawnym.

Szkolenie skierowane jest do:

 • przedstawicieli administracji publicznej,
 • radców prawnych i adwokatów,
 • przedstawicieli firm IT świadczących usługi komunikacji elektronicznej.

Szkolenie poprowadzi: Prof. n. dr hab. Dariusz Szostek

Program, czas trwania 10:00 – 16:00:

 1. Etymologia zmian w prawie cywilnym.
 2. Nowe ujęcie i definicja dokumentu w prawie cywilnym materialnym i jego wpływ na postępowanie dowodowe.
 3. Nowe reguły postępowania dowodowego z dokumentem. Nowy podział procesowy dokumentów:
  • Elektroniczne poświadczanie dokumentów.
  • Dowód z dokumentu elektronicznego.
  • Elektroniczne biuro podawcze.
  • Nagranie jako dokument.
  • Protokoły multimedialne z czynności organów kolegialnych.
 4. Nowe procesowe domniemania prawne.
 5. Nowe formy czynności prawnych:
  • Nowa forma elektroniczna.
  • Nowa forma dokumentowa.
  • Kwalifikowany znacznik czasu jako data pewna w znaczeniu art. 81 § 2 k.c.
 6. Wpływ nowych przepisów na postępowanie zamówień publicznych.
 7. Wpływ nowych przepisów na umowy w administracji.
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78