centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
ZAAWANSOWANE TECHNIKI DIGITALIZACYJNE W MUZEUM
jak łączyć różne rozwiązania technologiczne w celu optymalizacji efektu
Warszawa, 1.03.2017 r. Koordynator: Iwona Nowosielska

Szanowni Państwo, w ramach warsztatów „Zaawansowane techniki digitalizacyjne w muzeum – jak łączyć różne rozwiązania technologiczne w celu optymalizacji efektu” realizowanych w ramach cyklu „Nowoczesne Muzea i Galerie” Centrum Promocji Informatyki przygotowało dla Państwa nową propozycję spojrzenia na zagadnienie oferowaną w nowej formie realizacyjnej. Niniejsze warsztaty skierowane są do osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem w muzeum danych cyfrowych. Punktem wyjścia nie jest tu jedna technologia czy też grupa technologii, ale finalny efekt obserwowany przez końcowego użytkownika. W ocenie osoby prowadzącej szkolenie przyszłość digitalizacji muzealnej to nie wprowadzenie jednej uniwersalnej technologii, ale łączenie różnych technik 2D i 3D w celu osiągnięcia najlepszego efektu. Zaproponowana formuła warsztatów w połączeniu z niewielką liczbą uczestników daje możliwość lepszego dostosowania sposobu prezentacji do zainteresowań i poziomu wiedzy poszczególnych uczestników. W ramach warsztatów poza wprowadzającymi prezentacjami przewidziana jest dyskusja konkretnych problemów i scenariuszy zgłoszonych przez osoby biorące w nim udział. W ten sposób możliwe będzie pokazanie tego jak prezentowane zagadnienia odnoszą się do sytuacji panującej w konkretnym muzeum oraz tego jak mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu konkretnej ekspozycji.

Warsztaty poprowadzi: Eryk Bunsch
Dyplomowany konserwator dzieł sztuki (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie). Od 2000 zatrudniony w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, początkowo w Dziale Konserwacji, a od 2011 w Dziale Dokumentacji i Cyfryzacji, od 2013 kierownik Pracowni Dokumentacji Trójwymiarowej. Od 2007 roku we współpracy z Wydziałem Mechatroniki Politechniki Warszawskiej rozwija techniki precyzyjnej dokumentacji trójwymiarowej w oparciu o skanowanie z oświetleniem strukturalnym. Od 2011 ekspert Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i od 2012 Narodowego Instytutu Audiowizualnego w zakresie cyfrowych technik dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego.
Realizował w muzeum siedem projektów rozwojowych z zakresu digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego.
Od 2012 członek komitetu sterującego akcji COST TD 1201 "Colour and Space in Cultural Heritage".
Autor i współautor wielu opracowań z zakresu konserwacji dzieł sztuki, precyzyjnej dokumentacji trójwymiarowej i archeologii.

Harmonogram warsztatów:
10:00 - 10:15 rozpoczęcie warsztatów połączone z krótkim przedstawieniem uczestników
10:15 – 12:00 Metodyka procesu cyfryzacji
12:00 – 12:30 przerwa obiadowa
12:30 – 14:30 Zakresy wykorzystania danych cyfrowych
14:30 – 14:45 przerwa
14:45 – 16:15 Realizacja konkretnych projektów digitalizacyjnych
16:15 zakończenie warsztatów połączone z rozdaniem certyfikatów

Zakres tematyczny:

1. Metodyka procesu cyfryzacji (budowa strategii digitalizacyjnej dla instytucji)

Planowane cele procesu digitalizacji – określenie własnych potrzeb w zakresie efektu procesu cyfryzacji (określenie tego, które działy muzeum będą wykorzystywały wytworzone dane, jaki będzie zakres obiektów podlegających cyfryzacji, jakie są grupy docelowe końcowych użytkowników)
Wybór ścieżki technologicznej – łączenie metod w celu optymalizacji efektu (analiza mocnych i słabych stron technik digitalizacyjnych 2D i 3D)

2. Zakresy wykorzystania danych cyfrowych

Zwiększenie atrakcyjności ekspozycji (elementy multimedialne, rzeczywistość wzbogacona)
Udostępnienie części zbiorów poprzez Internet (wizerunki z metadanymi, animacje, interaktywne galerie modeli trójwymiarowych)
Wsparcie procesów edukacyjnych (tworzenie prezentacji, wydruki trójwymiarowe)
Możliwości wizualizacji danych trójwymiarowych (na monitorach 2D, 3D)

3. Realizacja konkretnych projektów digitalizacyjnych

Skład zespołu realizującego zadanie (współpraca muzeum – uczelnia)
Planowanie procesu digitalizacji (akwizycja danych, przetwarzanie danych pomiarowych, weryfikacja jakości, archiwizacja efektów projektu, przygotowanie produktów dla końcowych użytkowników, udostępnianie)
Potencjalne źródła zewnętrznego finansowania (działania konsorcyjne)
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78