centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
SZTUKA MÓWIENIA
Warszawa, 6.06.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

Korzyści ze szkolenia to wiedza praktyczna dostarczona przez rzadkiej specjalności wykładowcę, prowadzącego szkolenie w formie konwersacji, z możliwością zadawania pytań w trakcie trwania całego szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy w pracy zawodowej kontaktują się z ludźmi – klientami, kooperantami, słuchaczami. Zarówno do tych, którzy wchodzą w kontakty werbalne twarzą w twarz, jak i tych, którzy wypowiadają się publicznie lub medialnie, oraz tych, którzy posługują się pośrednią formą komunikowania taką jak e-mail czy telefon.

Szkolenie poprowadzi Prof. zw. dr hab. Małgorzata Marcjanik - językoznawca, profesor zwyczajny, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Katedry Języka Mediów. Zajmuje się pragmatyką językową, pragmatyką kulturową, etykietą językową polską i międzykulturową, retoryką mediów.

PROGRAM

6 czerwca 2017 r.
10:00 Pierwszy blok merytoryczny
Sztuka publicznego mówienia
 1. Definicja. Potencjalni nadawcy.
 2. KTO mówi?
  • funkcja mówiącego,
  • poznawanie siebie.
 3. DO KOGO?
  • poznawanie audytorium,
  • formy zwracania się do słuchaczy,
  • sposoby uaktywniania słuchaczy.
 4. W JAKIM CELU?
 5. JAK WYSTĄPIĆ?
  • określanie czasu trwania wystąpienia,
  • ustalanie formy wystąpienia,
  • jak zacząć?
  • jak zakończyć?
 6. KIEDY WYSTĄPIĆ?
  • pora dnia.
  • pora roku.
 7. PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI co do przygotowywania wystąpień”
  • oddychanie,
  • wymowa (artykulacja, wysokość głosu),
  • współpraca ciała,
  • trema,
  • miejsce wystąpienia (przemawianie na dworze, mównica),
  • posługiwanie się mikrofonem,
  • relacja mówca-słuchacze (postawa mówcy, początek wystąpienia, zwroty grzecznościowe, oklaski).
12:00 Przerwa na lunch
12:30 Drugi blok merytoryczny
Sztuka elegancji językowej
 1. Definicja grzeczności (NIE WYPADA NIE...). Grzeczność jezykowa a grzeczność niejęzykowa. Grzeczność, etykieta, savoir-vivre, bon ton jako formy kodyfikacji norm obyczajowych. Pojęcie dobrych manier, kindersztuby, dobrego wychowania, kultury osobistej.
 2. Normy polskiej grzeczności. Grzeczność a szczerość. Grzeczność jako społecznie akceptowana gra.
 3. Strategie polskiej grzeczności (najważniejsza: strategia podwładnego). Porównanie z grzecznością innych kręgów kuturowych.
 4. Zmiany w grzeczności po roku 1989.
  • egalitaryzm grzecznościowy (tworzenie wspólnoty?),
  • indywidualizm zachowań,
  • dążenie do ekonomiczności zachowań grzecznościowych,
  • dążenia emancypacyjne / feministyczne kobiet,
  • permisywizm grzecznościowy,
  • utylitaryzm grzecznościowy.
 5. Formy zwracania się do adresata. Tytulatura:
  • relacje na ty,
  • relacje na pan/pani,
  • relacje tzw. pośrednie,
  • formy powitań i pożegnań jako próby tworzenia relacji pośrednich.
 6. Współczesne odstępstwa od normy grzecznościowej.
14:00 Przerwa na kawę
14:30 Trzeci blok merytoryczny
Sztuka grzecznościowej współpracy zawodowej
 1. Definicja etykiety zawodowej (etykiety biznesu). Problem kodyfikacji.
 2. Zasada precedencji. Miejsce męskiej kurtuazji w etykiecie zawodowej.
 3. Przedstawianie się. Przedstawianie komuś kogoś. Tytułowanie.
 4. Prawidłowy uścisk dłoni. Błędy najczęściej popełniane. Kto pierwszy wyciąga dłoń?
 5. Kontakt wzrokowy – funkcja. Kontakt prawidłowy, kontakt niewłaściwy.
 6. Wizytówki jako forma współpracy:
  • wygląd wizytówki,
  • jak podać swoją wizytówkę,
  • jak wymieniać się wizytówkami,
  • gdzie schować ofiarowaną wizytówkę,
  • komu należy / komu można wręczyć swoją wizytówkę,
  • czy można na wizytówce umieszczać odręczne dopiski?
 7. Rozmowy telefoniczne. Telefon stacjonarny. Telefon komórkowy – poczta głosowa, SMS-y.
 8. Kontakt e-mailowy. Zasady pisania mejli:
  • adres mejlowy,
  • temat mejli,
  • treść mejla (nagłówek, zakończenie, segmentacja tekstu),
  • załączniki.
 9. Czy „grzeczne dziewczynki” rzeczywiście nie awansują? Problemy genderowe w komunikacji zawodowej.
16:00 Zakończenie szkolenia
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78