centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ WYPŁACANYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH
Warszawa, 7.03.2017 r. Koordynator: Iwona Brokowska

Projekty unijne zazwyczaj realizuje się przy udziale osób zatrudnionych. Tym samym koszty zatrudnienia są istotne w budżecie projektowym. Prawidłowe rozliczenia wynagrodzeń pozwalając na uniknięcie zaległości wobec US i ZUS, co w przypadku realizacji projektów unijnych jest szczególnie istotne.

Cel szkolenia: szkolenie jest przeprowadzone w celu omówienia problematyki kadr i płac pod kątem rozliczania projektów unijnych.

Do udziału zapraszamy:

 1. osoby rozliczające projekty unijne,
 2. pracowników działów kadr i płac
 3. księgowych
 4. doradców podatkowych
 5. właścicieli biur rachunkowych,
 6. kadrę kierowniczą.

Warsztaty prowadzi: Paweł Ziółkowski - prawnik, trener, publicysta i konsultant

PROGRAM

I. Umowa o pracę

 1. Treść umowy o pracę
 2. Rodzaje umów
 3. Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę
 4. Zmiany stosunku pracy
 5. Projekty unijne jako okoliczność znosząca limity umów na czas określony

II. Umowy cywilnoprawne

 1. Rodzaje umów cywilnoprawnych
 2. Umowa zlecenia a umowa o dzieło
 3. Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę

III. Świadczenia na rzecz osób zatrudnionych

 1. Wynagrodzenia - definicja i rodzaje
 2. Systemy wynagradzania i formy płac stosowane w praktyce
 3. Zasady wynagradzania i charakterystyka składników płacowych.

IV. Przychody ze świadczenia pracy

 1. Umowa o pracę
 2. Umowy cywilnoprawne
 3. Samozatrudnienie

V. Przychody wolne od podatku dochodowego

 1. Możliwość zastosowania zwolnień związanych z realizacją projektów unijnych
 2. Pozostałe zwolnienia podatkowe

VI. Koszty uzyskania przychodów

 1. Koszty zwykłe i podwyższone ze stosunku pracy
 2. Koszty 20% przy umowach cywilnoprawnych
 3. Koszty rzeczywiste
 4. Koszty autorskie (50%)

VII. Składki ZUS

 1. Umowa o pracę
 2. Umowy cywilnoprawne
 3. Samozatrudnienie
 4. Zbieg tytułów ubezpieczeniowych
 5. Umowa zlecenia a inne tytuły ubezpieczeniowe (umowa o pracę, działalność gospodarcza, kilka umów zlecenia itp.)

VIII. Rozliczenia miesięczne

 1. Podatek dochodowy
 2. Składki ZUS

IX. Rozliczenia roczne

 1. PIT-4R, PIT-8AR
 2. PIT-11, PIT-40
 3. PIT-8C

X. Kwalifikowalność wynagrodzeń w projektach unijnych

 1. Koszty zatrudnienia
 2. Wpływ zapisów umownych na kwalifikowalność
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78