centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej''
Warszawa, 08.03.2017 Koordynator: Elżbieta Janus

Trener:Jacek Sztyler Specjalista ds. pozyskiwania środków pomocowych z UE; audytor wiodący ISO; biegły sądowy przy sądzie okręgowym z zakresu funduszy europejskich – ich realizacji, rozliczaniu i utrzymaniu trwałości projektów; akredytowany wykonawca w wielu programach finansowanych ze środków UE, doświadczony wykładowca, autor wielu fachowych publikacji.

Ramowy harmonogram:
9:00 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

PROGRAM:

 • Dostosowanie systemu rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym.
  • Zasady wyodrębniania wydzielonych zapisów księgowych w związku z realizacją projektów pomocowych.
  • Polityka rachunkowości.
 • Ewidencja prowadzona w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
  • Koszty i przychody związane z realizacją umowy o dofinansowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – różne sposoby ujmowania.
 • Opodatkowanie funduszy unijnych (PIT, CIT, VAT)
  • Obowiązek podatkowy w podatku VAT.
  • Obowiązek podatkowy w podatku dochodowym – moment ujęcia przychodu i kosztów, koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.
 • Dokumentacja księgowa związana z realizacją projektów unijnych – sporządzanie, przechowywanie, archiwizowanie, najczęstsze błędy
  • Zasady sporządzania dokumentów księgowych.
  • Treść dowodu księgowego.
  • Dowody księgowe w umowach o dofinansowanie.
  • Przechowywanie i archiwizacja dokumentów.
  • Wzory instrukcji, przykłady zapisów.
  • Błędy związane z posiadaną dokumentacją.
  • Błędy w rozliczaniu zaliczki.
 • Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu
  • Kontrola projektu.
  • Ogólne informacje dotyczące projektu.
  • Kontrola rozliczeń finansowych.
  • Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.
  • Stosowanie Prawa zamówień publicznych/zasady konkurencyjności.
  • Postęp rzeczowy projektu.
  • Sposób przechowywania i archiwizacji danych.
  • Informacja i promocja.
 • Zasady przeprowadzenia kontroli projektów współfinansowanych w ramach programów operacyjnych
  • Rodzaje kontroli.
  • Etapy kontroli.
  • Instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli projektów.
  • Kontrola w miejscu realizacji projektu.
  • Zakres czynności kontrolnych.
  • Dokumentacja projektowa.
  • Nieprawidłowości w projektach unijnych.
  • Podstawowe pojęcia.
  • Konsekwencje formalno-finansowe.
  • Najczęściej popełniane błędy.
  • Udzielanie zamówień.
  • Płatności i zmiany w projekcie.
  • System informacji i promocji.
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78