centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
ROI/TCO
Metody analizy efektów ekonomicznych z wdrożeń IT
Warszawa, 28.02 - 1.03.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

Cele warsztatu:

 • poznanie finansowych zasad inwestowania w IT
 • poznanie i sklasyfikowanie "mierzalnych" i "niemierzalnych" korzyści i kosztów informatyki,
 • poznanie metod kompleksowej wyceny rentowności dowolnej inwestycji informatycznej, w szczególności:
  1. wyceny Total Cost of Ownership
  2. metod konstruowania rachunku przepływów pieniężnych dla różnych typów inwestycji w IT
  3. wyceny opcji strategicznych - Real Option Value
  4. wyceny ekonomicznej wartości informacji - Expected Value of Information
 • nabycie wiedzy o zasadach tworzenia dokumentacji projektu inwestycyjnego w IT przeznaczonej dla zarządów firm,

Zastosowanie wiedzy i korzyści z warsztatu:

 • Umiejętność precyzyjniej wyceny korzyści osiąganych na inwestycjach informatycznych.
 • Rozumienie zasad rządzących ekonomicznym wymiarem projektów IT.
 • Umiejętność precyzyjnej klasyfikacji efektów ekonomicznych dla wdrożeń informatycznych w obszarze:
  1. systemów typu ERP
  2. systemów typu CRM
  3. projektów redukujących Total Cost of Ownership: modernizacje systemów, konsolidacje, cloud computing, utility computing, ASP, SaaS
  4. systemów typu Business Intelligence
  5. usług outsourcingu IT
  6. portali korporacyjnych oraz narzędzi zarządzania wiedzą
Podniesienie świadomości istnienia pewnych kosztów i korzyści, które pozostawały dotychczas w sferze "niemierzalnej" i uzyskanie dzięki temu wskazówek do zarządzania tymi obszarami, prowadząc w efekcie do zwiększenia efektywności firmy.

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

 • Dyrektorów ds. informatycznych (CIO) i kierowników projektów z dużych i średnich przedsiębiorstw - firm wykorzystujących omawiane technologie teleinformatyczne
 • Dyrektorów ekonomicznych, finansowych, członków zarządów firm - odbiorców systemów IT
 • pracowników controllingu, firm consultingowych i audytorskich
 • Dyrektorów handlowych i menedżerów ds. kluczowych klientów firm informatycznych

Materiały warsztatowe obejmują:

 • Oryginalny skrypt będący bazą merytoryczną szkoleń
 • Oryginalne komercyjne Case Studies zrealizowane w rzeczywistych przypadkach:
  1. ERP w średniej firmie produkcyjnej
  2. System zarządzania ruchem w dużej firmie produkcyjnej
  3. Modernizacja sieci WAN w dużej firmie usługowej
  4. System sprzedaży mobilnej w firmie telekomunikacyjnej
 • Software demonstracyjny stosowany w analizach ROI/TCO:
  1. aplikacja Palisade @Risk Industrial
  2. aplikacja iGrafx 2009 Six Sigma,
 • Rozwiązane zadania szkoleniowe w plikach xls
 • Bibliotekę materiałów edukacyjnych w tym fragment książki „Praktyczne zarządzanie finansami firmy”

PROGRAM

Dzień I - Analiza NPV i Analiza scenariuszy ekonomicznych
09:15 - 11:00 ROI/TCO w zarządzaniu. Matematyka finansowa. Analiza NPV.
Umiejscowienie analizy ROI/TCO w zarządzaniu - prezentacja roli analizy ekonomicznej w relacji ze strategią firmy i zarządzaniem konkretnym projektem informatycznym.
Podstawy matematyki finansowej na przykładzie wskaźników NPV, IRR, WACC, ROI, CF ROI, DPP (Discounted Payback Period). Interpretacja kosztu kapitału własnego w praktyce polskich przedsiębiorstw (podejście CAPM i CFROI). Ćwiczenia w obliczaniu oraz interpretacji wskaźników.
11:15 - 13:00 Analiza scenariuszy ekonomicznych - Case Study warsztat
Ocena rentowności projektu inwestycyjnego w nową działalność biznesową firmy telekomunikacyjnej. Modelowanie wszystkich istotnych elementów rachunku przepływów pieniężnych w czasie: EBITDA, EBIT, Majątek obrotowy netto, finansowanie kredytem, kapitałem własnym. Zasady obliczania i interpretacji Net Cash-Flow. Interpretacja zasad zarządzania majątkiem obrotowym firmy: rotacja należności, rotacja zapasów, zobowiązań i gotówki.
Analiza wrażliwości inwestycji w oprogramowaniu Palisade Top Rank Analiza ryzyka inwestycyjnego ? symulacje Monte Carlo w Palisade @Risk (do tej części zajęć konieczne jest posiadanie wersji MS Excel 2007+ oraz uprawnień administratora na PC). Analiza scenariuszy ekonomicznych jako podstawa podejmowania decyzji inwestycyjnych. Klasyfikacja inwestycji informatycznych w/g schematu: innowacja/konkurencja/pogoń za konkurencją (maruderzy)/tonący, must-do investment.
13:00 - 13:40 Lunch
13:40 - 17:00 Analiza scenariuszy ekonomicznych - samodzielne Case Study
Przygotowanie przez każdego z uczestników własnego modelu analizy scenariuszowej dla inwestycji w system elektronicznych faktur w firmie telekomunikacyjnej. Zastosowanie poznanych technik modelowania i interpretacji danych. Zastosowanie technik izolacji zmiennych i minimalizacji liczby założeń. Wykonanie analizy wpływu efektów cząstkowych na bazie zmian NPV. Samodzielne wykonanie analizy wrażliwości i analizy ryzyka inwestycyjnego. Przedstawienie i omówienie wyników.
17:00 Zakończenie I dnia warsztatu
Dzień II - Analiza efektów ekonomicznych i KPI
08:30 - 10:30 Efekty w obszarze Total Cost of Ownership
Koncepcja Total Cost of Ownership. Identyfikacja sfery Direct TCO i Business TCO w procesach biznesowych. Koszty rozwoju i utrzymania systemów IT.
Punkt funkcyjny (function point) jako narzędzie pomiaru kosztu jednostkowego rozwoju systemów IT. Przykłady praktyczne.
Outsourcing IT. Modele usługowe w IT. Cloud Computing i modele on-demand. Wpływ nowych modeli dostarczania usług IT na TCO.
Dyskusja dotycząca relacji pomiędzy kosztami outsourcingu i kosztami TCO ponoszonymi w firmie. Relacja ITIL a TCO.

Samodzielne Case study z obszaru Direct TCO oraz Business TCO (modernizacja systemu logistycznego w dużej sieci handlowej)
10:45 - 12:15 Efekty dotyczące produktywności zasobów pracy ? Symulacyjna analiza procesów biznesowych w iGrafx
Koncepcja wskaźnika produktywności i kosztu jednostkowego produktu. Modelowanie produktywności pracowników biznesu z wykorzystaniem oprogramowania iGrafx Six Sigma (ekonomiczna analiza procesów). Optymalizacja procesów biznesowych za pomocą inwestycji IT oraz symulacji procesów po zmianie.
Praktyka i teoria wyliczeń zmian produktywności pracowników.
12:15 - 13:00 Efekty z zakresu zarządzania zasobami (majątek trwały i obrotowy)
Prezentacja Case-study z zakresu efektywności ekonomicznej wdrożenia systemu ERP w średniej firmie produkcyjno-dystrybucyjnej. Zastosowanie analizy zwrotu z inwestycji w IT dla transformacji organizacyjnej firmy. Omówienie przypadku modelowania NPV, w którym inwestycja w IT jest częścią większej transformacji (jest jej enablerem). Przedstawienie i przekazanie modelu analitycznego.

Efekty z zakresu zarządzania satysfakcją klienta
Prezentacja Case-study dla systemu sprzedaży mobilnej.

Efekty z zakresu zarządzania usługami firmy
Prezentacja Case-study dla insourcingu usług telekomunikacyjnych w dużej firmie usługowej.
13:00 - 13:40 Lunch
13:40 - 15:10 Efekty w zakresie wartości informacji - Expected Value of Information
Mierzalne i "niemierzalne" efekty ekonomiczne wdrażania IT. Identyfikacja efektów trudnomierzalnych, warunki mierzalności. Prezentacja case-study i ćwiczenia praktyczne z zakresu pomiaru wartości informacji: Expected Value of Information. Praktyczne wykorzystanie EVI w inwestycjach w systemy wspomagania decyzji (Business Intelligence Systems, systemy analityczne, hurtownie danych).

Efekty w zakresie wartości strategicznej - Real Option Analysis
Prezentacja case-study i ćwiczenia praktyczne z zakresu pomiaru wartości opcji strategicznej: Real Option Value. Wycena wartości opcji strategicznej dla inwestycji informatycznych. Podejmowanie decyzji typu: system droższy ale zawierający potencjał wielu dodatkowych funkcjonalności/ system tańszy ale przycięty dokładnie do potrzeb.

Efekty w zakresie wzrostu bezpieczeństwa - modelowanie statystyczne
Prezentacja case-study i ćwiczenia praktyczne z zakresu dynamicznej analizy ekonomicznej wspieranej narzędziami symulacji statystycznej. Zastosowanie metody do oceny ROI systemów wpływających na bezpieczeństwo techniczne i informacyjne firmy.
15:25 - 15:50 Podsumowanie warsztatu - praktyka analiz ROI/TCO
Klasyfikacja krótko i średnioterminowych i długoterminowych efektów ekonomicznych wdrażania informatyki. Prezentacja podstawowych metod analitycznych stosowanych w ocenie tego rodzaju zmian. Zestawienie obejmuje zasady wykorzystania poszczególnych metod, wskazówki dotyczące ich praktycznej wiarygodności. Ocena pracochłonności każdej z metod analitycznych i spodziewanego kosztu przeprowadzenia takich badań wewnątrz organizacji i w drodze zlecenia zewnętrznego.
15:50 - 16:45 Test wiedzy o metodach analizy ROI/TCO
Test wiedzy o metodach analizy ROI/TCO polegający na słownym opisaniu dowolnej inwestycji informatycznej w kontekście efektów inicjalnych, efektów krótkoterminowych i średnioterminowych (po 3 efekty). Dla przygotowanej listy efektów uczestnicy dopasowują znane metody pomiarowe dbając od odpowiednią wiarygodność, wykonalność i koszt każdej z metod.
16:45 Zakończenie warsztatu, przekazanie certyfikatów
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78