centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
ZMIANY PIT-CIT 2017
Warszawa, 15.03.2017 Koordynator: Iwona Brokowska

Cel szkolenia: zapoznanie się z najważniejszymi zmianami w podatkach dochodowych, które weszły w życie w 2017 r. Omówione także zostaną bieżące problemy z rozliczaniem przychodów i kosztów.

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim dla biur rachunkowych i doradców podatkowych oraz głównych księgowych i dyrektorów finansowych

Szkolenie prowadzi Paweł Ziółkowski, prawnik, trener, publicysta i konsultant

Program:

 1. Preferencyjna stawka CIT
  • Stawki CIT
  • Kto może korzystać ze stawki obniżonej
 2. Opodatkowanie aportów z agio
  • Definicja aportu
  • Agio
  • Przychody z tytułu wniesienia aportu
 3. Opodatkowanie u źródła
  • Licencje
  • Nowy katalog przychodów opodatkowanych w Polsce
 4. Płatności gotówkowe
  • Limit płatności gotówkowych
  • Konsekwencje przekroczenia limitu
 5. Kwota zmniejszająca podatek w PIT
  • Nowe zasady ustalania kwoty zmniejszającej podatek
  • Kwota zmniejszająca podatek a zeznanie roczne
  • Kwota zmniejszająca podatek a zaliczki
 6. Przychody
  • Przychody otrzymane i należne
  • Przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych
  • Przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej
  • Problemy związane z ustaleniem momentu powstania przychodu
  • Korygowanie przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodów
  • Koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie
  • Koszty rozliczane w czasie
  • Dokumentacja
  • Korygowanie kosztów
 8. Koszty szczególne i wyłączenia z kosztów
  • Świadczenia na rzecz osób zatrudnionych
  • Koszty eksploatacji samochodów osobowych
  • Koszty podróży służbowych
  • Wpłaty na ZFŚS i inne fundusze
  • Reprezentacja i reklama
  • Kary umowne i odszkodowania
  • Wierzytelności
  • Leasing
 9. Jednolity plik kontrolny (JPK)
  • Co to jest JPK
  • Cel wprowadzenia
  • Terminy wejścia w życie
  • Kontrola podatkowa a JPK

Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie warsztatów

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78