centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH I PRAWA DO WIZERUNKU - MEDIA I INTERNET
Warszawa, 29.03.2017 Koordynator: Iwona Brokowska

Informacje ogólne:Szkolenie adresowane jest do podmiotów i osób, które w bieżącej działalności stykają się z problematyką dóbr osobistych i prawa do wizerunku, w szczególności w kontekście środków komunikacji elektronicznej i sieci Internet (np. rzecznicy prasowi, wydawcy, agencje reklamowe, eventowe i PR, social media).

Szkolenie prowadzi: adwokat Piotr Łada

Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie warsztatów

Program szkolenia:

Dobra osobiste – wprowadzenie: pojęcie dóbr osobistych; przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych (przesłanka bezprawności, zwolnienie z odpowiedzialności); otwarty katalog dóbr osobistych; najważniejsze rodzaje dóbr osobistych; dobra osobiste osób fizycznych i jednostek organizacyjnych/osób prawnych; dobra osobiste w prawie własności intelektualnej

Naruszenie dóbr osobistych w Internecie: typowe przypadki naruszenia dóbr osobistych; przesłanki naruszenia dóbr osobistych; bezprawności działania; wyłączenie bezprawności i jej podstawy; ustalenie osoby odpowiedzialnej; odpowiedzialność za treści na portalach społecznościowych lub stronach www;

Środki ochrony dóbr osobistych w Internecie: środki ochrony typu niemajątkowego (oświadczenie, zaniechanie naruszeń, usunięcie skutków naruszeń); środki ochrony typu majątkowego (zadośćuczynienie); wysokość i podstawy ustalenia roszczeń związanych z naruszeniem dóbr osobistych; wielokrotne naruszenia;

Dobra osobiste a problematyka dochodzenia roszczeń: problematyka dowodowa naruszeń w Internecie; formułowanie żądań i roszczeń procesowych w pozwie; wezwania przed sądowe i ich treść; właściwość sądu i prawa; zabezpieczanie roszczeń na czas trwania procesu; wysokość opłat sądowych

Dobra osobiste a prawo prasowe: prawo do krytyki prasowej; odpowiedzialność wydawcy, redaktora naczelnego i dziennikarza; tajemnica dziennikarska; dobra osobiste w kontekście ochrony danych osobowych; swoboda wypowiedzi a dobra osobiste

Wizerunek jako dobro osobiste: pojęcie wizerunku; obowiązek uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku i jej rodzaje; przypadki braku obowiązku uzyskania zgody; roszczenia i odpowiedzialność

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78