centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
UMOWY - ZASADY PRAWA CYWILNEGO I PODATKOWEGO W INSTYTUCJACH KULTURY
Warszawa, 08.03.2017 Koordynator: Elżbieta Janus

Czy istnieją ograniczenia w zakresie treści umów? Czy można zabronić zwrotu nabytych elektronicznie biletów na wydarzenie? Jak prawidłowo rozliczyć działania w barterze? Czy darczyńca może odwołać darowiznę? Jak zawierać umowy ze sponsorami? Na jakich warunkach można przekazywać materiały informacyjno-promocyjne mediom?

Cele szkolenia:

 • zwiększenie wiedzy w zakresie zawierania różnych typów umów w ramach działalności instytucji kultury,
 • zdobycie praktycznej wiedzy pozwalającej na samodzielne planowanie przedsięwzięć kulturalnych pod kątem zawierania umów z podwykonawcami, sponsorami, patronami i innymi podmiotami,
 • przygotowanie do samodzielnego tworzenia prawidłowo skonstruowanych umów zawierających niezbędne postanowienia zabezpieczające interesy instytucji kultury,
 • poznanie aspektów podatkowych umów przy umowach barterowych, umowach z podatnikami UE, usługach wewnątrzwspólnotowych,
 • zdobycie wiedzy na temat podstaw prawnych organizacji promocji instytucji, w tym organizowania loterii, konkursów, gier miejskich,
 • zrozumienie przepisów prawnych dzięki zaznajomieniu się z konkretnymi rozwiązaniami stosowanymi przez instytucje kultury.

Szkolenie prowadzi: Marcin Lassota, LL.M. - adwokat, zawodowy mediator, szkoleniowiec.

Metody szkoleniowe: Interaktywna prezentacja z praktycznymi przykładami + materiały szkoleniowe.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • pracowników instytucji kultury odpowiedzialnych za organizację wydarzeń kulturalnych,
 • pracowników działu promocji i marketingu,
 • pracowników działu księgowości i rozliczeń,
 • osób odpowiedzialnych za przechowywanie i udostępnianie zbiorów w instytucjach kultury.

Plan szkolenia:

 1. Rodzaje umów i istotne postanowienia umowne
  • umowa – zgodne oświadczenia stron
  • swoboda umów i wzorce umowne
  • treść umowy
  • forma umowy
  • typowe umowy nazwane
 2. Jak konstruować umowę?
  • tytuł umowy
  • oznaczenie stron i reprezentacja (komparycja)
  • przedmiot umowy
  • ew. postanowienia autorskoprawne (zarys)
  • wynagrodzenie
  • kary umowne i odsetki
  • postanowienia końcowe
 3. Szczególne postanowienia umowne
  • klauzula poufności
  • klauzula salwatoryjna
  • klauzula wyłączności
  • cesja uprawnień
  • odstąpienie i wypowiedzenie
  • siła wyższa
  • liczba egzemplarzy
  • ustalenia stron przed zawarciem umowy
  • komunikowanie się stron
  • waloryzacja świadczeń pieniężnych
  • wybór prawa właściwego
  • dodatkowe oświadczenia stron
  • wymogi wynikające z prawa zamówień publicznych
 4. Aspekty podatkowe
  • wycena świadczeń wzajemnych
  • certyfikaty rezydencji
  • koszty uzyskania przychodu
 5. Podstawowe błędy przy konstruowaniu umów
  • oznaczanie stron
  • przedmiot umowy
  • czas trwania umowy
  • odstąpienie i wypowiedzenie
  • potrącenie w umowach „barterowych” i „półbarterowych”
  • forma umowy
  • brak postanowień autorskoprawnych
  • nowa umowa a aneks
  • wynagrodzenie
  • potwierdzenie wykonania umowy

Ramowy harmonogram szkolenia:
10:00–17:00 z dwiema 30-minutowymi przerwami.

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78