centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
UMOWY - ZASADY PRAWA AUTORSKIEGO W INSTYTUCJACH KULTURY
Warszawa, 07.03.2017 Koordynator: Elżbieta Janus

Czy umieszczenie na facebooku zdjęć z imprezy organizowanej przez instytucję wymaga zgody wszystkich osób umieszczonych na fotografii? Kiedy w materiałach reklamowych można zamieścić zdjęcie, nie podając nazwiska autora? Gdzie przebiega granica między inspiracją a naruszeniem prawa autorskiego? Czy umowa z twórcą, która umożliwia wykorzystywanie jego dzieła na wszelkich polach eksploatacji, jest niezgodna z prawem? Z kim i jakie umowy trzeba podpisać, przygotowując event lub wydarzenie kulturalne?

Autorski program szkolenia przygotowany jest przez mec. Marcina Lassotę, adwokata specjalizującego się w prawie autorskim, który od lat współpracuje m.in. z instytucjami kultury, branżą filmową i wydawniczą. Program szkolenia obejmuje omówienie aktualnych przepisów prawa autorskiego oraz analizę przykładów, również z własnej praktyki adwokackiej.

Cele szkolenia:

 • zwiększenie i uporządkowanie wiedzy w zakresie przepisów prawnych i orzecznictwa w ramach zagadnień związanych z prawem autorskim i prawem do wizerunku w działalności instytucji kultury,
 • przygotowanie pracowników instytucji kultury do samodzielnej oceny prowadzonych działań pod kątem ich wymagań i konsekwencji prawnych w aspekcie prawa autorskiego i prawa do wizerunku,
 • zdobycie praktycznej wiedzy pozwalającej na uniknięcie naruszenia prawa w zakresie prawa autorskiego,
 • przygotowanie do samodzielnego tworzenia prawidłowo skonstruowanych umów autorskoprawnych,
 • zrozumienie przepisów prawnych w wybranych zagadnieniach i ułatwienie sprawnego poruszania się w temacie prawa autorskiego dzięki zaznajomieniu się z konkretnymi rozwiązaniami stosowanymi przez instytucje kultury.

Szkolenie prowadzi: Marcin Lassota, LL.M. - adwokat, zawodowy mediator, szkoleniowiec.

Metody szkoleniowe: Interaktywna prezentacja z praktycznymi przykładami + materiały szkoleniowe.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • pracowników instytucji kultury odpowiedzialnych za organizację wydarzeń kulturalnych,
 • pracowników działu promocji i marketingu,
 • pracowników działu księgowości i rozliczeń,
 • osób odpowiedzialnych za przechowywanie i udostępnianie zbiorów w instytucjach kultury.

Plan szkolenia:

 1. Prawo autorskie
  • utwór
  • co nie jest chronione?
  • prawa osobiste i majątkowe
  • pola eksploatacji
  • utwór inspirowany i zależny
 2. Prawa pokrewne
  • prawa do artystycznych wykonań
  • prawa do fonogramów i wideogramów
 3. Dozwolony użytek utworów
  • domena publiczna
  • dozwolony użytek
  • utwory osierocone i niedostępne w obrocie handlowym
 4. Wolne licencje
  • licencje Creative Commons
  • udostępnianie treści na wolnych licencjach
 5. Prawo do wizerunku
  • wizerunek
  • kiedy rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga zgody?
 6. Odpowiedzialność za naruszenie
  • odpowiedzialność cywilna
  • odpowiedzialność karna
  • aktualne orzecznictwo
 7. Istotne postanowienia umów autorskoprawnych
  • strony umowy
  • jak określić przedmiot umowy
  • licencja czy przeniesienie
  • określenie pól eksploatacji
  • wynagrodzenie
  • termin nabycia praw
  • własność egzemplarza
  • prawa zależne
  • osobiste prawa autorskie
  • najczęstsze błędy

Ramowy harmonogram szkolenia:
10:00–17:00 z dwiema 30-minutowymi przerwami.

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78