centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
84 seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO 'OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W INFORMATYCE ZASADY PRAWNE, PRAKTYKA, ORZECZNICTWO SĄDOWE'
Warszawa, 22.03.2017 Koordynator: Paulina Solińska

PROGRAM

22 marca 2017 r.
10:00 Wykład: Naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie - orzecznictwo sądowe w tym zakresie:
 • Aktualne tendencje dotyczące naruszeń i egzekwowania praw własności intelektualnej w Internecie.
 • Orzeczenia sądów cywilnych - spory o naruszenia praw autorskich oraz praw własności przemysłowej.
 • Orzeczenia sądów karnych - spory o nielegalne rozpowszechnianie utworów, kradzież sygnału telewizyjnego i streaming programów.
 • Najnowsze orzecznictwo Trybunału sprawiedliwości UE.
 • Spory o nazwy domen internetowych (postępowania przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych).
r.p. Ewa Kurowska-Tober,
(prawnik)
11:00 Wykład: Ochrona Prawna stron www:
 1. Prawa autorskie do strony internetowej
  • strona internetowa jako utwór
  • ile jest praw autorskich w ramach strony internetowej
 2. Roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich
 3. Strona internetowa jako przedmiot prawa własności przemysłowej
  • Czy mogę opatentować stronę internetową?
  • Co mogę zastrzec w ramach strony internetowej w Urzędzie patentowym?
 4. Roszczenia z tytułu naruszenia praw w własności przemysłowej
 5. Wybrane czyny nieuczciwej konkurencji popełniane
  • Naśladownictwo strony internetowej
  • Wprowadzenie w błąd użytkowników
  • Inne
 6. Roszczenia z tytułu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji
 7. Inne sposoby prawnej ochrony strony internetowej
Aleksandra Maciejewicz,
(LAWMORE)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Obrót domenami internetowymi a ryzyka naruszenia praw własności intelektualnej:
 • Zasady rejestracji domen internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem domen z końcówką .pl.
 • Rejestracja domeny a ryzyko naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.
 • Rejestracja domeny a ryzyko popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji.
 • Rejestracja domeny a ryzyko naruszenia prawa do firmy.
 • Dochodzenie roszczeń wynikających z naruszenia prawa na skutek rejestracji domeny.
 • Możliwość przejęcia, „odzyskania” domeny zarejestrowanej przez inna osobę.
 • Pytania uczestników.
adw. dr Mariusz Zelek
(Gutowski i Wspólnicy Adwokacka Spółka Komandytowa; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
13:30 Wykład: Własność intelektualna w branży informatycznej i zasady jej ochrony:
 • Przedmioty ochrony prawnoautorskiej w branży informatycznej (programy komputerowe, strony www, dokumentacja wdrożeniowa, analizy, etc.)
 • zasady ochrony - podobieństwa i różnice
 • ochrona elektronicznych baz danych i sui generis
 • ochrona własności przemysłowej w branży informatycznej - patentowanie wynalazków implementowanych za pomocą komputera.
dr Zofia Zawadzka,
(adwokat)
14:30 Przerwa
14:50 Wykład: Linking, framing a naruszenia praw własności intelektualnej w internecie - uwagi na tle orzecznictwa sądów polskich oraz Trybunału Sprawiedliwości UE:
 • Ewolucja oceny prawnej zamieszczania w Internecie łączy do materiałów chronionych prawami wyłącznymi
 • Orzecznictwo sądów polskich - linking, deep linking a (nie)legalne rozpowszechnianie
 • Orzecznictwo trybunału sprawiedliwości UE - kryteria umieszczania łączy internetowych do materiałów chronionych
 • Zakres i zasady odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej poprzez umieszczanie linków internetowych do materiałów chronionych prawami wyłącznymi
Michał Barta,
(radca prawny, wspólnik w kancelarii Barta & Kaliński sp. j.)
16:00 Zakończenie seminarium.

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Paulina Solińska

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78