centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXV seminarium w cyklu DIGITALIZACJA, OTWARTY DOSTĘP W NAUCE A REGULACJE PRAWNE
Warszawa, 24.01.2017 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

24 stycznia 2017 r.
10:00 Objęcie przewodniczenia obrad, wykład: Otwarty dostęp w nauce a regulacje prawne.Ryzyka prawne dla bibliotek cyfrowych.
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – czy jest miejsce na otwartość?
 • Regulaminy i wytyczne szkół wyższych (regulaminy zarządzania własnością intelektualną, regulaminy repozytoriów, otwarte mandaty) – narzędzie do wprowadzania otwartości
 • Polityka grantowa UE- Horyzont 2020 i jego wytyczne w zakresie dostępu do danych badawczych i wyników badań naukowych
 • Kierunki zmian europejskiego prawa autorskiego
Barbara Szczepańska
(Kancelaria Prawna Hogan Lovells)
10:50 Wykład: Wiedza jako dobro publiczne - konsekwencje ekonomiczne.
 • Wiedza, informacje, dane - rozróżnienie, jak traktowana jest wiedza w ekonomii?
 • Wiedza jako dobro publiczne - czym są dobra publiczne?, charakterystyka wiedzy jako dobra publicznego
 • Konsekwencje kwalifikacji wiedzy jako dobra publicznego - problemy z podażą produktów wiedzy
 • Użyteczność wiedzy w kontekście ekonomicznym - kumulacja wiedzy
 • Prawne i ekonomiczne sposoby ochrony wartości niematerialnych: patenty, prawa autorskie, tajemnica handlowa, przewaga innowatora
 • Dylemat ograniczania dostępu do wiedzy: strata społeczna czy brak zachęt ekonomicznych do dalszych innowacji
 • Alternatywne modele produkcji i dystrybucji wiedzy: upaństwowienie produkcji, porozumienia przedsiębiorstw, partnerstwa publiczno-prywatne, fundusze nagród
 • Otwarty i zamknięty model dostępu do nauki - zalety i wady
Agnieszka Witon
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
11:30 Wykład: Gdzie deponować publikacje i dane badawcze aby zapewnić otwarty dostęp do treści naukowych.
 • Instytucjonalna polityka otwartego dostępu
 • Wskazówki dla autorów publikacji i twórców danych badawczych
 • Repozytorium jako realizacja założeń otwartości w nauce
dr Jolanta Przyłuska
(Dział Zarządzania Wiedzą, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi)
12:15 Przerwa, poczęstunek
12:45 Wykład: Korzyści z otwartego dostępu do publikacji naukowych
Otwarty dostęp do treści naukowych przynosi szereg korzyści: dla autorów publikacji, naukowców, którzy je czytają i wykorzystują w pracy badawczej, instytucji naukowych i innych interesariuszy. Instytucja, czy jest instytucją kultury, czy jednostką badawczą może korzystać z otwartości w różny sposób. Może wykorzystywać otwarty dostęp między innymi do efektywnego zwiększania zasięgu publikacji, do promocji i budowy wizerunku instytucji, do promocji dorobku pracowników, do inicjowania współpracy z instytucjami zewnętrznymi.  W trakcie wystąpienia uczestnicy dowiedzą się, jak maksymalizować korzyści z umieszczania treści naukowych w otwartym dostępie, tak aby dostrzegli je ich autorzy i zyskała na tym również instytucja.
Lidia Stępińska-Ustasiak (ICM, Uniwersytet Warszawski)
13:30 Wykład: Promowanie otwartego dostępu do nauki - licencje Creative Commons a publikacje naukowe.
 • podstawowe informacje o licencjach CC
 • wolne i otwarte licencje CC
 • otwarty dostęp libre a otwarty dostęp gratis
 • kto może udzielić licencji CC i jak to skutecznie zrobić?
dr Krzysztof Siewicz, (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska)
14:15 Przerwa
14:35 Wykład: System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej (SIN PP) - od repozytorium instytucjonalnego do bazy wiedzy
 • Ekosystem usług informacyjnych uczelni
 • Założenia koncepcyjne systemu informacji o działalności naukowej uczelni na przykładzie SIN PP.
 • Zakres funkcjonalny SIN PP
 • Statystyki użycia SIN PP - co mówią o potrzebach użytkowników
 • Widoczność informacji naukowej w sieci - SIN PP i Google
Marcin Werla
(Kierownik Działu Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy, PCSS)
15:20 Zakończenie programu

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78