centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
25 edycja seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE "NOWE ROZPORZĄDZENIE (12/12/2016) PARAMETRYZACYJNE, KATEGORYZACJA JEDNOSTEK NAUKOWYCH W 2017 I PUNKTACJE ZA 2013-16"
Warszawa, 28.03.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Jerzy Marian Brzeziński

Jerzy Marian Brzeziński

Jerzy Brzeziński

Członek rzeczywisty PAN, członek Prezydium PAN; profesor zwyczajny w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu (dyrektor Instytutu od 1999 r.). Doktor honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytetu Gdańskiego.
Zainteresowania naukowe: filozofia nauki, metodologia psychologii, diagnostyka psychologiczna, psychometria, metody statystyczne w zastosowaniach psychologicznych, etyka zawodu psychologa. Jest autorem licznych prac z zakresu metodologii, psychometrii, diagnostyki psychologicznej, zastosowań metod statystycznych w badaniach społecznych oraz naukoznawstwa.
Jest członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułu (nieprzerwanie od 1991 r.). Był członkiem Komitetu Badań Naukowych (przez trzy kadencje) i Rady Nauki przy MNiSzW (przez jedną kadencję). Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Jest członkiem Komitetu Psychologii PAN. Jest redaktorem naczelnym wydawanego przez PAN kwartalnika Nauka.

Prelegenci | Aneta Drabek

Aneta Drabek

Aneta Drabek

Pracownik Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Zawodowo zajmuje się bazami danych: ich tworzeniem, przygotowaniem informacji, a także szkoleniem użytkowników w zakresie wykorzystania źródeł informacji. Jest współtwórcą bazy Arianta - która gromadzi informacje o naukowych i branżowych polskich e-czasopismach. Prowadzone przez Anetę Drabek badania skupione są wokół bibliometrii (zwłaszcza oceny czasopism, analizy cytowań oraz wykorzystania wskaźników bibliometrycznych w polityce naukowej), a także czasopism elektronicznych.

Prelegenci | Weronika Kubrak

Weronika Kubrak

Weronika Kubrak

mgr Weronika Kubrak Absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych (2011) na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych Prawa Własności Intelektualnej (2014) na tym samym uniwersytecie. Od 2008 roku pracownik Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej gdzie jest członkiem zespołu tworzącego Bazę Wiedzy, ewidencjonującej i prezentującej dorobek naukowy pracowników uczelni. W swojej pracy odpowiedzialna jest za merytoryczny nadzór na Bazą, promowaniem koncepcji Bazy zarówno w jednostce macierzystej jak i poza nią a także prowadzeniem szkoleń przeznaczonych dla kadry akademickiej, redaktorów odpowiedzialnych za napełnianie Bazy danymi oraz użytkowników zewnętrznych. Brała udział w programie Erasmus (Szwecji i Czech) oraz krajowych i międzynarodowych konferencjach gdzie zgłębiała swoją wiedzę na temat zagadnień Open Access, prawa autorskiego, repozytoriów instytucjonalnych, systemów typu CRIS i innych zagadnień związanych z funkcjonowaniem bibliotek i uniwersytetów w tym parametryzacją jednostek naukowych.

Prelegenci | Piotr Rodzik

Piotr Rodzik

Piotr Rodzik

dr Piotr Rodzik Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy ekspert Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on, 
przez wiele lat Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej OPI PIB, 
współtwórca Bazy Wiedzy o Nauce Polskiej, w latach 2000-2015 roku autor programów zbierających dane Ankiet jednostki naukowej, 
w 2010 roku był autor oprogramowania wspomagającego ocenę parametryczną jednostek, dd 2013 roku prowadzi szkolenia systemu POL-on.


Prelegenci | Henryk Spustek

Henryk Spustek

Henryk Spustek

Profesor Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Prawa i Administracji, dr nauk fizycznych (fizyka doświadczalna), dr hab. nauk o bezpieczeństwie. W latach 2010 - 2014 dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Autor publikacji z szerokiego zakresu dziedzinowego obejmującego nauki ścisłe: fizykę, matematykę, informatykę, jak również nauki społeczne. Szczególne zainteresowania naukowe to wielokryterialne analizy porównawcze i modelowanie systemów rzeczywistych (w tym zjawisk społecznych), z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Prelegenci | Piotr Stec

Piotr Stec

Piotr Stec

Prof. Uniwersytetu Opolskiego, radca prawny; Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Autor licznych prac z zakresu prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej.
Strona domowa: http://www.piotr-stec.pl

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78