centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XIV seminarium w cyklu MEDICA INFO "NOWE ZASADY SKŁADOWANIA I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH I WETERYNARYJNYCH"
Warszawa, 04.04.2017 Koordynator: Elżbieta Janus

Zapraszamy do udziału w XIV seminarium w cyklu Medica Info pt. „Nowe zasady składowania i utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych”. Podczas obrad zaproszeni specjaliści omówią tematy związane z zasadami zarządzania odpadami medycznymi, przybliżą treść nowego rozporządzenia w sprawie odpadów sanitarnych, dopuszczalnych metod unieszkodliwiania odpadów medycznych oraz weterynaryjnych, a także poruszą zagadnienie kontroli placówek medycznych przez Sanepid. Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli placówek medycznych oraz weterynaryjnych, a także wszystkie osoby zainteresowane prezentowana tematyką.

PROGRAM

4 kwietnia 2017 r.
10:00 Rozpoczęcie obrad seminarium
10:10 Wykład: Zasady zarządzania odpadami medycznymi w Polsce
 • Postępowanie (procedury) z odpadami medycznymi.
 • Klasyfikacja odpadów medycznych i weterynaryjnych.
 • Konsekwencje spalania odpadów.
 • Formy utylizacji
  • sanitacja parowa,
  • sanitacja mikrofalowa,
  • hydroklaw,
  • sucha dezynfekcja termiczna,
  • grzebanie odpadów sanitarnych.
dr inż. Henryk Wyrębek,
(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
11:10 Wykład: Nowe rozporządzenie w sprawie odpadów sanitarnych - dopuszczalne metody unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych
 • Dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych.
 • Sposoby unieszkodliwiania odpadów nieposiadających właściwości zakaźnych.
 • Warunki prowadzenia procesów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.
 • Sposób i zakres prowadzenia monitoringu procesów unieszkodliwiania odpadów.
Marzena Pytlarz,
(PPC Legal)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:40 Prezentacja: Systemy informatyczne w logistyce odpadów medycznych i weterynaryjnych
Prezentacja ma za zadanie przedstawić zintegrowany system informatyczny do obsługi wytwórców, transportujących, zbierających i spalarni odpadów. Każda ze stron posiada możliwość elektronicznej wymiany informacji, dzięki czemu generowanie dokumentów DPU, ewidencji odpadów, faktur, tras dla kierowców odbywa się praktycznie bez udziału czynnika ludzkiego.
Robert Kapuściński,
(właściciel Darsoft.pl)
13:20 Wykład: Zakaz odzysku odpadów medycznych
 • Pojęcie odzysku.
 • Generalny (choć nie bezwzględny) zakaz odzysku odpadów medycznych.
 • Rodzaje odpadów medycznych i weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny.
 • Rozporządzenie ministra zdrowia z 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny.
Marzena Pytlarz,
(PPC Legal)
14:00 Przerwa
14:20 Blok prezentacji firmowych
15:00 Wykład: Kontrole placówek medycznych przez SANEPID.
mec. Bartłomiej Liber,
15:50 Zakończenie programu

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Elżbieta Janus - Kaleta

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Firmy w programie
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78