centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
JAK PRZECIWDZIAŁAĆ ''WCIĄGNIĘCIU'' W OSZUSTWA I TZW. KARUZELE VAT
Warszawa, 06.04.2017 Koordynator: Paulina Solińska

Szkolenie prowadzi: Anna Welsyng - radca prawny, doradca podatkowy, certyfikat MF, właścicielka kancelarii welsyng.pl z siedzibą w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa UJ w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów oraz podatków i zarządzania. .

W programie:

 1. Dobra wiara i należyta staranność w sporach z fiskusem o udział w oszustwach i karuzelach VAT– zmiany od 2017 r.
  • Na czym polega oszustwo bądź tzw. karuzela V A T
  • „Dobra wiara” i „należyta staranność”– zakres pojęcia i zasady stosowania
  • „Dobra wiara” i „należyta staranność” w praktyce organów podatkowych, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz TSUE – wpływ na odpowiedzialność podatnika
 2. Zmiany w Ordynacji podatkowej i ich „modyfikacje” w VAT– skutki dla przedsiębiorców
  • Tzw. klauzula dot. unikania opodatkowania i jej modyfikacja dla celów VAT – kiedy może mieć zastosowanie
  • Rola opinii zabezpieczających
  • Zmiany dotyczące wydawania interpretacji podatkowych – w tym w kontekście klauzuli dot. unikania opodatkowania
  • Zmiany dotyczące naliczania odsetek od zaległości podatkowych – w tym szczególne zasady dotyczące podatników VAT
 3. Wdrażane oraz planowane zmiany w zakresie VAT i innych ustaw jako instrumenty mające przeciwdziałać oszustwom w VAT- praktyczne skutki dla przedsiębiorcy i jego kontrahentów
  • Rozszerzenie stosowania mechanizmu „odwrotnego obciążenia” w V A T
  • Znaczne ograniczenie możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych w V A T
  • Zaostrzone zasady rejestracji i wykreślania z rejestru podatników V A T
  • Zwroty V A T – nowe zasady weryfikacji wniosków,
  • Rozszerzenie stosowania elektronicznej formy składania deklaracji i informacji podatkowych
  • Nowy limit płatności gotówkowych – jak w praktyce stosować zmienione regulacje
  • Centralny Rejestr Podatników
  • Centralna Baza Faktur
  • Centralna Baza Rachunków Bankowych
  • „Podzielona” płatność za faktury VAT (tzw. split payment)
  • Monitoring przewozu tzw. towarów wrażliwych
  • Raportowanie on-line sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej – tzw. e-paragony
 4. Zmiany w formach i procedurach kontroli od 2017 r.
  • Kontrola podatkowa według Ordynacji podatkowej po zmianach
  • Nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej – wpływ „reorganizacji” skarbówki na sytuację kontrolowanych podmiotów
  • Nowe uprawnienia organów kontroli po reformie – od 1 marca 2017 r. znaczne pogorszenie pozycji kontrolowanych podmiotów wobec fiskusa
  • Zasady pozyskiwania dowodów w działalności operacyjnej i ich procesowego wykorzystywania – znaczne rozszerzenie uprawnień dla służb, m.in. skarbowych
  • Rola JPK i pozostałych instrumentów e-kontroli w procedurach kontrolnych
  • Rola pozostałej dokumentacji (w tym – pochodzącej od kontrahentów bezpośrednich i dalszych) jako dowodu w postępowaniu kontrolnym
  • Ograniczenie praktycznej skuteczności środków zaskarżenia na etapie postępowania przed fiskusem – konsekwencje dla przedsiębiorcy
 5. Sankcje i kary od 2017 r. za niedopełnienie obowiązków oraz nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych
  • Przywrócenie sankcji w V A T – kiedy mają one zastosowanie?
  • Zaostrzenie sankcji karnych skarbowych w stosunku do tzw. pustych faktur
  • Wprowadzenie wysokich kar więzienia w przypadku tzw. pustych faktur o wielkiej wartości – zmiany w prawie karnym
  • Tzw. rozszerzona konfiskata mienia – kogo może dotyczyć
  • Odpowiedzialność karna skarbowa związana z niedostarczeniem i błędami w JPK i pozostałej dokumentacji przedsiębiorcy
  • Odpowiedzialność karna skarbowa za niewłaściwą formę deklaracji i informacji podatkowych
  • Pozostałe zmiany w regulacjach dotyczących sankcji za nieprawidłowości
  • Solidarna odpowiedzialność pełnomocnika za rozliczenia V A T
  • Nadużycia kontrahenta a odpowiedzialność przedsiębiorcy - czy w praktyce jeszcze jest stosowane tzw. domniemanie niewinności?
 6. Jak przeciwdziałać „wciągnięciu” w oszustwa i tzw. karuzele VAT – przykłady praktyczne
  • Jakie działania mogą pomóc zminimalizować ryzyko przypisania udziału w oszustwie bądź tzw. karuzeli VAT
  • Instrumenty weryfikacji kontrahentów - przykłady
  • Procedury wewnętrzne w firmie - przykłady

Czas trwania szkolenia: 10:00-16:00

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78