centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XII edycja MEDICA INFO
KOSZTY PROCEDUR MEDYCZNYCH
SYSTEMY LICZENIA I ANALIZY KOSZTÓW
Warszawa, 01.02.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

1 lutego 2017 r.
10:00 Wykład: Rachunek kosztów procedur medycznych.
Istota i zakres rachunku kosztów:
  • Sprawozdawczy rachunek kosztów.
  • Rachunek kosztów do zarządzania i wyceny świadczeń opieki zdrowotnej.
Koncepcja rachunku kosztów zakładu opieki zdrowotnej:
  • Informacja medyczna o pacjentach (część medyczna).
  • System finansowo-księgowy.
  • Moduł kontrolingowy.
Dr Dorota Winiarska
(Wydział Nauk Medycznych, Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie)
11:00 Wykład i konsultacje: Kalkulacja kosztów procedur medycznych:
  • Kalkulacja kosztów procedur medycznych i jej elementy.
  • Rachunek kosztów szpitala na potrzeby zarządzania.
  • Ewidencja kosztów działalności szpitala.
  • Instrukcja kalkulacji kosztów usług medycznych.
Poznanie kosztów leczenia pacjenta wbrew pozorom nie jest sprawą prostą. Dojście do celu wymaga jednak znajomości poszczególnych elementów całego ,,łańcucha” kosztów. Dotyczą one kosztów pobytu pacjenta na oddziale, kosztów usług pracowni diagnostycznych np. USG, RTG, EEG, kosztów operacji pacjenta, czy też kalkulacji i ustalenia kosztów jednostkowych wykorzystania zasobów np. bloku operacyjnego. Następnie zaś rozliczenia kosztów na pacjenta z uwzględnieniem gotowości do świadczenia usług i efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów lub będących w dyspozycji szpitala. Dopiero po przejściu tych ,,kroków” kalkulacji i rozliczania kosztów można mówić realnie o kosztach leczenia pacjenta, nie mówiąc już o wyleczeniu pacjenta. Koszty wyleczenia pacjenta to jednak dłuższy ,,łańcuch” tej układanki i sięga już poza szpital. Dlatego też należy wdrożyć rachunek kosztów na potrzeby zarządzania szpitala oraz takie narzędzia jak budżety, karty kalkulacyjne kosztów czy też zakładowy plan kont.
dr inż. Roman Kotapski
(konsultant w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Aspekty regulacyjne wyceny świadczeń.
Problematyka wyceny świadczeń stanowi istotną kwestię w zakresie prowadzenia działalności leczniczej. Dotychczasowe zaniechania w tym obszarze powodują ciągły spadek liczby świadczonych usług oraz problemy placówek związane z ich rentownością. Nadzieje ze zmianą tego stanu upatrywane są w działaniach obecnie prowadzonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która systematycznie opracowuje zmiany w zakresie kosztów wykonywania poszczególnych procedur medycznych. Pytanie otwarte pozostaje nadal: jak to się przełoży na umowy podpisywane przez NFZ i szeroko pojęte reformy proponowane obecnie przez Ministerstwo Zdrowia.
Dobrawa Biadun
(ekspertka Konfederacji Lewiatan)
13:30 Przerwa
14:00 Wykład i dyskusja: Techniki finansowania i inne bodźce służące zmianie zachowań dostawców świadczeń.
Dr Jacek Łuczak
(radca Głównego Inspektora Sanitarnego)
15:30 Zakończenie programu
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78