centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
KONTROLA I AUDYT PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UE
Warszawa, 30.03.2017 Koordynator: Paulina Solińska

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestniczkom i uczestnikom szkolenia założeń i zasad kontroli projektów finansowanych z funduszy unijnych. Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować się do kontroli, na co zwrócić największą uwagę, a także poznają różnicę między kontrolą i audytem.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie i realizację projektów z funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie 2014-2020, a także dla kontrolerów

Warsztaty prowadzi: Radosław Gierałtowski

Czas trwania warsztatu: 10:00 - 16:00

PROGRAM

System kontroli projektów unijnych

 1. Rodzaj kontroli
 2. Uprawnienia kontrolującego i kontrolowanego
 3. Instytucje uprawnione do kontroli

Zasady prawidłowej realizacji projektów a kontrola

 1. Zasady sprawozdawczości i finansowania
 2. Wytyczne kwalifikowalności wydatków
 3. Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu a kontrola projektu
 4. Jak przygotować się do kontroli

Zakres kontroli

 1. Zgodność projektu z harmonogramem rzeczowo-finansowym
 2. Zgodność realizowanego projektu z pozostałą dokumentacją (wniosek aplikacyjny, umowa o dofinansowanie itp.)
 3. Zasady przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej
 4. Zgodność stanu faktycznego z wnioskiem o płatność
 5. Zgodność projektu z polityką równych szans
 6. Poprawność procedur udzielania zamówień publicznych (zgodność z PZP, zgodność z zasadą konkurencyjności)
 7. Kwalifikowalność wydatków
 8. Prawidłowość i zgodność dokumentacji finansowej
 9. Ochrona danych osobowych

Psychologia i etyka w pracy kontrolera

 1. Umiejętność zadawania pytań a ilość i jakość uzyskiwanych informacji
 2. Zakłócenia w komunikacji i metody ich eliminowania
 3. Etyka kontrolera

Wykryte nieprawidłowości

 1. Rodzaje nieprawidłowości
 2. Tryb informowania o nieprawidłowościach
 3. Audyt wewnętrzny
 4. Audyt zewnętrzny
 5. Podsumowanie szkolenia
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78