centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Forum
IX FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
Warszawa, 09.03.2017 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

9 marca 2017 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia Forum, kilka zdań na początek
Dr Ewa Perłakowska
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, informatyzacji administracji publicznej, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”)
10:10 Dokument elektroniczny w podmiocie działającym w systemie tradycyjnym
 • Pisma opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym otrzymane na skrzynkę e-mailową – jak je traktujemy? Czy w każdej sytuacji gdy klient prosi należy mu odpowiedzieć na skrzynkę mailową?
 • Dokument elektroniczny otrzymany/wysłany poprzez ESP - podpisany/niepodpisany
 • Przykłady związane z plikami będącymi załącznikami do pism różnego typu otrzymane/wysyłane poprzez ESP: załączniki podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym - typ otaczający/typ zewnętrzny, załączniki niepodpisane;
 • Przypadki związane z podpisem zaawansowanym;
 • Różnice przy wysyłaniu dokumentów elektronicznych poprzez ESP do instytucji publicznych i do osób prywatnych;
 • Weryfikacja podpisu elektronicznego różnego typu po stronie urzędnika i klienta - trudność i brak wiedzy.
Patrycja Kijas
(Urząd Miasta Częstochowy)
10:50 Metadane dokumentów w systemach klasy EZD oraz zapewnienie ich jakości
 • Wprowadzenie - metadane i ich standardy
 • Metadane jako niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych
 • Tabele zestawów metadanych przesyłek wpływających, wychodzących i elementów akt spraw niebędących przesyłkami
 • Praktyczne aspekty uzupełniania metadanych dokumentów w systemach EZD
 • Użyteczność metadanych – ocena stanu aktualnego
Jarosław Orszulak
(koordynator czynności kancelaryjnych i archiwista zakładowy, ekspert w zakresie postępowania z dokumentacją)
11:30 Przekazywanie elektronicznych materiałów archiwalnych z systemów klasy EZD do archiwów państwowych – generowanie spisu, sumy kontrolnej i paczki archiwalnej, sposób przekazywania
Kazimierz Schmidt
(Ministerstwo Cyfryzacji)
12:30 Przerwa na lunch
13:00 Rejestracja spraw i ich obsługa w EZD oraz w systemie tradycyjnym – analiza konkretnych przypadków i propozycje ich rozwiązania
 • Pojęcie sprawy, dokumentacji tworzącej i nietworzącej akta sprawy, teczki aktowej – przykłady problemów.
 • Rejestracja spraw – zasady wynikające z instrukcji kancelaryjnej oraz praktyka dnia codziennego.
 • Rejestracja spraw a ewidencje i rejestry dokumentów – co i jak znakujemy? Przykłady błędów.
 • Współpraca między komórkami organizacyjnymi – kto i kiedy rejestruje sprawy? Analiza konkretnych przypadków (sprawozdawczość, umowy, zamówienia publiczne).
 • Rodzaje teczek w systemie tradycyjnym a problem rejestracji spraw (akta osobowe, inwestycje, zarządzanie obiektami).
Dr Ewa Perłakowska
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, informatyzacji administracji publicznej, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”)
13:40 Dokumentacja techniczna – rodzaje, czas przechowywania, zarządzanie, opracowanie.
 • dokumentacja techniczna, jej podział w zależności od charakteru i treści
 • części składowe dokumentacji technicznej
 • wartościowanie dokumentacji technicznej
 • okresy przechowywania dokumentacji technicznej i sposoby ich liczenia
 • układ dokumentacji technicznej w instytucji i w zespole
 • ewidencjonowanie dokumentacji technicznej
 • nowe rodzaje dokumentacji technicznej, sposoby ich wytwarzania i ewidencjonowania
 • dokumentacja techniczna wytwarzana elektronicznie - potrzeba, wyzwania, problemy
Iwona Fischer
(Archiwum Narodowe w Krakowie)
14:40 Przerwa na kawę
15:00 Wymiana systemu klasy EZD
 • przygotowanie do wymiany systemu (w aspekcie zarządzania dokumentacją)
 • różnice struktury danych i ich wpływ na migrację danych - potencjalne problemy na przykładach
 • weryfikacja poprawności danych i kompletności danych, czy i kiedy możemy dopuścić utratę niektórych danych w systemie EZD
Artur Prasal
(Urząd Miasta Łodzi)
15:30 Dyskusja, podsumowanie
Dr Ewa Perłakowska
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, informatyzacji administracji publicznej, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”)
16:00 Zakończenie IX Forum KCK, wręczenie Certyfikatów
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78