centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Forum
X FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM UCZELNI REPOZYTORIA, WITRYNY INTERNETOWE, ZARZĄDZANIE PROCESAMI"
Warszawa, 15.03.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Małgorzata Cieciora

Małgorzata Cieciora

Małgorzata Cieciora

Dr Małgorzata Cieciora pełni funkcję Dziekana Wydziału Zarządzania Informacją w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Jest też założycielką i kierowniczką studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami” w PJATK. Od kilkunastu lat pracuje jako wykładowca na kursach polsko i angielskojęzycznych z dziedziny ekonomii i zarządzania. Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego (mgr) oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (dr). Jest autorką monografii „Zarządzanie jakością procesu dydaktycznego w szkole wyższej. Kaizen – japońska jakość w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych” oraz artykułów poświęconych tematyce jakości , zarządzania procesami i zarządzania projektami w szkołach wyższych.

Prelegenci | Janina Mincer-Daszkiewicz

Janina Mincer-Daszkiewicz

Janina Mincer-Daszkiewicz

Pracuje w Instytucie Informatyki, na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Na tej uczelni uzyskała doktorat w zakresie nauk matematycznych. Jej zainteresowania naukowe obejmują systemy operacyjne, systemy rozproszone, programowanie współbieżne, inżynierię oprogramowania (metody formalnej dokumentacji i specyfikacji, prowadzenie projektów informatycznych). Od 2000 roku kieruje rozwojem systemu informatycznego USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów), będącego własnością konsorcjum MUCI, zrzeszającego dużą grupę uczelni. W roku 2007 USOS uzyskał Eunis Elite Award of Excellence - prestiżową nagrodę przyznawaną na forum europejskim przez organizację EUNIS. Strona domowa USOS jest dostępna pod adresem: http://usos.edu.pl.
Dr Mincer-Daszkiewicz uczestniczy także w innych projektach informatycznych, krajowych i międzynarodowych (KReM, IRK, IRK-MOST, POL-on, Eurowex, Mobility Project). Jest autorką licznych prac prezentowanych na międzynarodowych konferencjach. Strona domowa: http://www.mimuw.edu.pl/~jmd.

Prelegenci | Jan Duda

Jan Duda

Jan Duda

Dr hab. nauk technicznych, profesor Politechniki Krakowskiej im Tadeusza Kościuszki w Krakowie, członek prezydium Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich. Z-ca Dyrektora Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji w latach 1979-1993 i 1999-2006. Prodziekan Wydziału Mechanicznego PK 2005-2008. Docent wizytujący w Uniwersytecie Technicznym w Zilinie - Słowacja w latach 1999-2002, Profesor wizytujący w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie Kierownik Zakładu Projektowania Procesów Wytwarzania w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej. Autor ponad 100 publikacji naukowych i opracowań dla przemysłu. Specjalizuje się w zagadnieniach komputerowo wspomaganego projektowania procesów wytwarzania, projektowania wyrobów zorientowanego na montaż i wytwarzanie, strategii i modelowania rozwoju wyrobów, procesów i systemów wytwarzania oraz zarządzania cyklem życia wyrobów z wykorzystaniem systemów wiedzy.
Dyscyplina Naukowa: Inżynieria Produkcji, Automatyka i Robotyka, Budowa i Eksploatacja Maszyn
Dyscyplina Naukowa: Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych, Zarządzanie rozwojem wyrobów

Prelegenci | Krystian Dudek

Krystian Dudek

Krystian Dudek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie komunikacji społecznej i PR. Właściciel Instytutu Publico, Pełnomocnik Kanclerza Wyższej Szkoły Humanitas ds. Public Relations, Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSH. Dyplomowany trener biznesu, doradca, komentator w dziedzinie public relations, marketingu, promocji, reklamy, relacji medialnych, komunikacji interpersonalnej i kryzysowej oraz marketingu politycznego. Autor dokumentów strategicznych, audytów i badań. Prelegent konferencji krajowych i międzynarodowych. Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
Laureat Wyróżnienia Specjalnego LEW PR 2013 oraz nagrody branżowej PRoton 2014 w kategorii Nagroda Publiczności, przyznawanej profesjonalistom w dziedzinie komunikacji, odznaczającym się nieprzeciętnym myśleniem, innowacyjnością i talentem; wyznaczających standardy w branży PR i przyczyniających się do sukcesu firm, w których pracują. Autor publikacji naukowych i specjalistycznych oraz komentarzy eksperckich m.in. dla TVP1, Polsat News, TVN, TVN24, TVP Info, TVP Katowice, Gazety Wyborczej, Dziennika Zachodniego, TVS, Bankier.pl, PRoto.pl, wirtualnemedia.pl, Gazety Finansowej, magazynu Pierwszy Milion (Forbes), Polityki czy Home&Market. Stale współpracuje z kilkoma uczelniami. Autor programu studiów podyplomowych z zakresu marketingu politycznego, komunikacji i PR, organizacji wydarzeń specjalnych. Ma na koncie kilkaset projektów PR oraz kilka tysięcy godzin szkoleniowych dla firm i podmiotów z różnych branż. Więcej na www.instytutpublico.pl

Prelegenci | Krzysztof Młynarski

Krzysztof Młynarski

Krzysztof Mlynarski

Z wykształcenia i zamiłowania informatyk. Specjalizuje się w bezpieczeństwie systemów operacyjnych i sieci rozległych. Pierwszą pracę zawodową podjął w CI CUP jako programista w roku 1988. Od 1991 roku silnie związany z rozwojem sieci Internet w Polsce, początkowo tylko w środowiskach akademickich (Uniwersytet Warszawski, UMCS i KUL w Lublinie), a następnie również w środowiskach biznesu. W 1992 roku pracował we Francji dla tamtejszej giełdy papierów wartościowych, jako programista sieciowy. W roku 1993 założył własną firmę - Teleinformatica, która działa do dziś na rynku bezpieczeństwa systemów komputerowych, obsługując średnie i duże przedsiębiorstwa (w tym Narodowe Fundusze Inwestycyjne i banki). W roku 1995 bierze czynny udział w organizowaniu Stowarzyszenia Polska Społeczność Internetu (PSI), którego jest członkiem-założycielem. W 1996 był współzałożycielem Instytutu Bezpieczeństwa Sieciowego (obecnie ENSI) . Ze współpracy z IBS rezygnuje po sześciu miesiącach. W tym samym mniej więcej czasie pełni funkcję koordynatora sieci IRC w Polsce
Od lat czynnie popularyzuje wiedzę informatyczną poprzez szereg publikacji w czasopismach branżowych (wydawanych przez wydawnictwa: Lupus, Software i IDG), jak i współtworzenie programów telewizyjnych (cykl „Internet w Jedynce” w TVP1, „Telebajt” i „Pierwszomajowe spotkania z Internetem” (Warszawski Ośrodek Telewizyjny)). Jest też częstym gościem w audycjach telewizyjnych i radiowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa informacji.

Prelegenci | Paweł Posielężny

Paweł Posielężny

Paweł Posielężny

Współtwórca systemu BPM dla uczelni wyższych do wnioskowania o pomoc materialną. Programista, który doświadczenie zawodowe zdobywał m.in w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Komputerowego i Matematycznego, konsorcjum MUCI, oraz firmie Microsoft. Student Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się elektronicznym dostarczaniem dokumentów i tematyką e-administracji na uczelniach wyższych.

Prelegenci | Konrad Wiliczkiewicz

Konrad Wiliczkiewicz

Konrad Wiliczkiewicz

Radca prawny,
Partner Zarządzający w Kancelarii Prawnej LEXTRA
Wiliczkiewicz i Maciejewski Sp. k.
Specjalista rynku IT, ICT, Nowych Technologii oraz sektora elektronicznego

Doświadczenie: Od 13 lat związany z branżą IT, realizuje projekty wdrożeniowe dla największych spółek Polsce i podmiotów zagranicznych. Doradza w procesach realizacji projektów IT. Prowadzi spory sądowe w sprawach gospodarczych i sprawach z zakresu praw autorskich.

Od 2004 r. zajmuje się problematyką prawa autorskiego oraz własności intelektualnej i przemysłowej.  Doradza przy projektach przetwarzania i ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz  ochrony know-how. Prowadzi projekty z zakresu badania prawnego (legal due diligence). Specjalizuje się również w prawie cywilnym, handlowym i prawie pracy. Doradza przedsiębiorstwom polskim oraz inwestorom zagranicznym w procesie inwestycyjnym i procesach outsourcingu. Autor i negocjator kontraktów w sektorze telekomunikacyjnym, energetycznym, bankowym i medycznym.

Ekspert prowadzący seminaria:
Ekspert prowadzący wykład podczas IV Forum Teleinformatyki Medycznej „NOWE ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE W PRAKTYCE OCHRONY ZDROWIA”.
Ekspert prowadzący panel dotyczący klauzul bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym, podczas konferencji „INVENTOR SYMPOSIUM Bezpieczeństwo informacji w gospodarce opartej na wiedzy” 2011 organizowanej wspólnie przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Fundację Akademii Medycznej we Wrocławiu i Wrocławski Park Technologiczny.
Ekspert prowadzący panel dotyczący umów licencji podczas INVENTOR SYMPOSIUM 2012 – Dobre praktyki w transferze i komercjalizacji technologii.
„Informatyczny potencjał Dolnego Śląska” dla Enterprise Europe Network przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
„Informatyzacja czy outsourcing” – szansą rozwoju w Unii Europejskiej” w ramach programu Komisji Europejskiej „Przedsiębiorstwa i przemysł”.
Ekspert prowadzący seminarium dla członków wrocławskiego Klastra ICT "Ochrona know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa w ramach konsorcjum. Aspekty praktyczne i prawne".
Ekspert prowadzący seminarium na temat zawierania umów wdrożeniowych i serwisowych podczas III Ogólnopolskiego Forum Menedżerów I Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia 2012 i 2013 oraz Healthcare IT Trends 2012 i 2013.
Ekspert prowadzący panel podczas Kongresu bezpieczeństwa sieci 2014.

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78