centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Forum
X FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM UCZELNI REPOZYTORIA, WITRYNY INTERNETOWE, ZARZĄDZANIE PROCESAMI"
Warszawa, 15.03.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

15 marca 2017 r.
10:00 Przedstawienie programu, objęcie prowadzenia obrad.
Wykład inauguracyjny: Budujemy MOST-y, czyli o wsparciu informatycznym dla mobilności w Polsce.
Program MOST istnieje w Polsce od 1999 roku. Uczestniczy w nim obecnie 20 polskich uniwersytetów publicznych i 8 uczelni stowarzyszonych. Od początku programu w wymianie między polskimi uczelniami wzięło udział ponad 6 tysięcy studentów. Studentami uczelnie wymieniają się w świecie rzeczywistym. Niestety danymi związanymi z mobilnością w dużym stopniu także. Od wielu lat działa IRK-MOST, czyli system do rekrutacji studentów z uczelni uczestniczących w projekcie na studia w innej polskiej uczelni. Udało się nawet podłączyć centralne systemy uwierzytelniania niektórych uczelni. Ale już wyniki osiągnięte przez studenta na jednej uczelni są przesyłane do drugiej na papierze. Z pomocą może przyjść projekt europejski EMREX. Wykorzystanie możliwości jakie stwarza projekt w obsłudze mobilności w Polsce będzie głównym tematem prezentacji. Będzie też okazja, żeby wymienić się doświadczeniami i pomysłami na temat lepszej integracji systemów to obsługi toku studiów na polskich uczelniach.
dr Janina Mincer-Daszkiewicz
(Instytut Informatyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
10:45 Wykład: Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą:
 • Rozwój uczelni jako element „budowli” stanowiącej społeczeństwo wiedzy.
 • Zarządzanie wiedzą jako narzędzie optymalnego wykorzystania kapitału intelektualnego i sprawnego funkcjonowania uczelni.
 • Uczelnia jako organizacja, w której tworzywem kreującym wartość jest wiedza.
 • Definicja i topologia systemów zarządzania wiedzą.
 • Systemy pracy grupowej:
  • procesowe,
  • czasowo- przestrzenne,
  • funkcjonalne.
 • Systemy obiegu zadań i zarządzania procesami:
  • Systemy zarządzania workflow.
  • Systemy zarządzania procesami biznesowymi; modelowanie, budowa aplikacji.
 • Systemy zarządzania i komputerowego wspomaganego projektowania bazujące na wiedzy.
 • możliwości doskonalenia procesów zarządzania wiedzą w adaptacji najnowszych technologii informatycznych, zwanych technologiami wiedzy.
dr hab. inż. Jan Duda
(Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania, Politechnika Krakowska)
11:30 Wykład: Elektroniczne postępowanie administracyjne w systemie stypendialnym
Tematem prezentacji będzie mechanizm do tworzenia i doręczania pism zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Mechanizm został zbudowany w systemie USOS, w module stypendialnym. Docelowo zostanie wykorzystany we wszystkich procedurach skutkujących wydawaniem decyzji administracyjnych na uczelni. Zyski? Największe polskie uczelnie wydają każdego roku między 10 a 20 tysięcy decyzji administracyjnych dotyczących przyznania stypendiów - te decyzje można podpisać cyfrowo i dostarczyć studentom elektronicznie w systemie do obsługi toku studiów.
Paweł Posielężny
(Uniwersytet Warszawski)
12:00 Prezentacja Sponsora Forum.
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład: Jak przygotować skuteczną strategię Public Relations uczelni?
 • Diagnoza wyjściowa, grupy docelowe, narzędzia PR, kanały komunikacji, prewencja i komunikacja w ewentualnej sytuacji kryzysowej oraz reagowanie na działania konkurencji - to pierwsze i podstawowe kroki do sukcesu, który... jeśli przyjdzie - nie jest dany na zawsze.
 • Warto też pamiętać, że "uczelnia" brzmi dumnie, a pomysły w stylu "wyróżnij się za wszelką cenę" nie zawsze sprzyjają sukcesom wizerunkowym.
dr Krystian Dudek
(Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations)
14:00 Prezentacje firmowe – przykładowe tematy:
 • Narzędzia informatyczne wspierające pracę i komunikację w grupach badawczych.
 • Digitalizacja procesów egzaminowania.
 • Aplikacje dziedzinowe dla edukacji.
 • E-usługi w obszarze nauki.
14:40 Przerwa
15:00 Wykład: Zarządzanie procesami na polskich wyższych uczelniach.
Polskie uczelnie wyższe na skutek postępujących procesów globalizacji i urynkowienia w coraz większym stopniu zaczynają korzystać z narzędzi zarządzania organizacją stosowanych dotąd w dużych, międzynarodowych firmach komercyjnych, takich jak systemy zarządzania jakością, informatyczne systemy wspomagające zarządzanie czy też, uznawane za jedno z najbardziej nowoczesnych podejść do zarządzania organizacją, zarządzanie procesowe, nastawione na uzyskanie satysfakcji postaci najważniejszej dla organizacji, czyli klienta poprzez rezygnację z koncentracji na działalności i wynikach pionów funkcjonalnych organizacji na rzecz skupienia się na drożności budujących wartość procesów. Nie jest to zadanie łatwe, nie tylko dla szkół wyższych. W niniejszej prezentacji Autorka postara się przedstawić główne wyzwania, z którymi zmierzyć się muszą uczelnie w Polsce przy wprowadzaniu podejścia procesowego.
dr Małgorzata Cieciora
(Kierownik Studiów, Dziekan Wydziału Zarządzania Informacją, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
15:30 Wykład: Bezpieczeństwo uczelnianych systemów informatycznych, w tym serwerów poczty elektronicznej.
 • Bezpieczeństwo serwerów a specyfika uczelni.
 • Prawidłowo funkcjonująca poczta elektroniczna, problem dość złożony.
 • Jak określić poziomu bezpieczeństwa?
 • Zapobieganie i monitorowanie.
Krzysztof Młynarski
(niezależny ekspert)
16:10 Wykład: Bezpieczeństwo prawne systemów teleinformatycznych uczelni wyższych.
 • Przygotowanie do wdrożenia/ audyt obecnych systemów:
  • Analiza potrzeb.
  • Analiza prawna i techniczna.
 • Wdrożenie! czym jest od A do Z.
 • Jedna umowa czy kilka umów.
 • Świadczenia Wykonawcy.
 • Skutki oświadczeń wykonawcy.
 • Bezpieczeństwo prawne stron umowy wdrożeniowej.
 • Przeniesienie praw autorskich majątkowych czy licencja?
 • Gwarancja, serwis i asysta techniczna!!!
 • Parametryzacja i modyfikacja systemu.
 • Wdrożenie w grupie podmiotów zależnych lub powiązanych z Uczelniami.
 • Skutki prawne odstąpienia od umowy.
 • Ochrona i zabezpieczenie praw autorskich Zamawiającego w umowach wdrożeniowych.
mec. Konrad Wiliczkiewicz
(Radca prawny, wspólnik zarządzający, Kancelaria Prawna LEXTRA)
17:00 Zakończenie Forum

Firmy zainteresowane udziałem w programie Forum
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78