centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
ŚWIADCZENIA USŁUG FARMACEUTYCZNYCH (ZASADY, BŁĘDY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ FARMACEUTY)"
Warszawa, 26.04.2017 Koordynator: Paulina Solińska

Prawo farmaceutyczne jest immanentnym składnikiem prawa medycznego, które w ostatnich latach ulega ciągłemu rozwojowi i częstym przeobrażeniom. Zawód farmaceuty wymaga posiadania wnikliwej wiedzy prawnej dotyczącej zasad realizacji recept wystawionych przez uprawnione podmioty, jak również znajomości prawnych aspektów odnoszących się do źródeł i skutków podejmowania autonomicznych decyzji w zakresie świadczenia usług farmaceutycznych. Odstąpienie od cyklicznego uaktualniania wiedzy prawnej odnoszącej się do wykonywania zawodu farmaceuty, może skutkować zarówno poniesieniem odpowiedzialności wobec podmiotu kontrolującego proces realizacji recept, jak i pacjentów, którzy w związku z działaniem lub zaniechaniem farmaceuty ponieśli szkodę w postaci rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała lub innych negatywnych następstw. Niniejsze szkolenie ma na celu przedstawienie zarówno aktualnych regulacji prawnych odnoszących się do wykonywania zawodu farmaceuty, jak i planowanych zmian w obrębie farmaceutycznego. Szkolenie ma charakter praktyczny, co oznacza, że podstawową metodą edukacyjną jest analiza aktualnego orzecznictwa sądów polskich (case study). W trakcie szkolenia zostanie przedstawiona aktualna linia doktryny i judykatury, a także przykładowe stany faktyczne (kazusy), prezentujące problemy, które mogą pojawić się w codziennej praktyce. Szkolenie zakończy się weryfikacją zdobytej wiedzy. Jako narzędzie weryfikacji proponujemy test, który Uczestnicy rozwiążą wspólnie z prowadzącym.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:
Uczestnikami szkolenia mogą być wszystkie osoby zainteresowane tematyką dotyczącą prawa farmaceutycznego. W sposób szczególny szkolenie dedykowane jest właścicielom i kierownikom aptek, farmaceutom, technikom farmacji, osobom, które zajmują się prawną obsługą aptek oraz osobom reprezentującym apteki w sporach z NFZ i pacjentami.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
Szkolenie ma charakter praktyczny, co pozwala na zaimplementowanie uzyskanej wiedzy w codziennej praktyce. Warsztatowy charakter szkolenia daje Uczestnikom możliwość przedstawienia problemów, których rozwiązanie ma formę praktycznych algorytmów postępowania. W trakcie szkolenia Uczestnicy mają możliwość poznania aktualnego orzecznictwa sądów polskich, a co za tym idzie pozyskania wiedzy na temat faktycznego rozwiązywania określonych sytuacji spornych. W trakcie warsztatów zostaną przeanalizowane potencjalne błędy związane z realizacją recept, wydawaniem produktów OTC, postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez NFZ, co w konsekwencji pozwoli na ich uniknięcie w codziennej pracy.

Szkolenie prowadzi: Justyna Zajdel - dr n. prawn., dr hab. n. o zdrowiu (specjalność prawo medyczne), prof. nadzw. SAN, Dyrektor Instytutu Prawa Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik studiów podyplomowych „Prawo medyczne w ochronie zdrowia” w CKP Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik specjalności prawo medyczne na kierunku Zdrowie Publiczne w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Prowadząca szkolenie jest specjalistką prawa medycznego, autorką kilkunastu monografii z zakresu prawa medycznego. Prelegentka prowadzi szkolenia z zakresu prawa farmaceutycznego, prawa medycznego dla podmiotów leczniczych i osób wykonujących zawody medyczne, a także wykłady w ramach szkoleń specjalizacyjnych w Instytucie Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi.

Program szkolenia

 • Realizacja recept na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rpw – zasada i wyjątki
 • Realizacjia recept na produkty lecznicze zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe (czego nie może brakować na recepcie)
 • Zasady realizacji recept na produkty refundowane
 • Zasady realizacji recept na produkty 100% płatne
 • Zasada realizacji recept dla seniorów (recepty 75+)
 • Zasady realizacji recept na szczepionki – obowiązek informacji odnośnie transportowania i przechowywania szczepionek
 • Najczęstsze błędy dotyczące wypisywania recept przez uprawnione podmioty – case study
 • Najczęstsze błędy dotyczące realizacji recept w ogólnie dostępnych aptekach – case study
 • Zasada substytucji aptecznej (zamiany leków) – co naprawdę oznacza zapis NZ
 • Substytucja apteczna w kontekście leczenia „off-label use” (poza ChPL)
 • Odmowa realizacji recept – case study
 • Zasady wydawania produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego osobom małoletnim
 • Odpowiedzialność cywilna farmaceuty dotycząca realizacji recept (odpowiedzialność za realizację recepty wypisanej nieprawidłowo, realizację recepty nieczytelnej, realizację recepty niezgodnie z prawem, wydanie recepty osobie nieuprawnionej, realizację recepty mimo istnienia przeciwwskazań do wydania wypisanych produktów, odpowiedzialność za nieuzasadnioną substytucję apteczną, odpowiedzialność za polecenie leków i innych produktów niezgodnie z ich rejestracją, odpowiedzialność za uzupełnienie recepty niezgodnie z prawem, odpowiedzialność za nieprzekazanie pacjentowi informacji na temat wydawanych produktów) – case study
 • Zasady dotyczące sprzedaży suplementów diety (obowiązek informacji odnośnie potencjalnych interakcji z innymi produktami przyjmowanymi przez pacjenta)
 • Odpowiedzialność cywilna farmaceuty za niedołożenie należytej staranności w procesie świadczenia usług farmaceutycznych
 • Odpowiedzialność cywilna farmaceuty za brak informacji odnośnie sposobu stosowania i przechowywania wydawanych produktów oraz informacji dotyczących działania farmakologicznego i ewentualnych interakcji
 • Odpowiedzialność cywilna kierownika apteki – odpowiedzialność za podległy personel medyczny
 • Forma zatrudnienia farmaceuty/technika farmacji a zakres odpowiedzialności cywilnej wobec pracodawcy
 • Odpowiedzialność apteki za wydawanie produktów przez nieuprawniony podmiot (np. technika farmacji zamiast farmaceuty)
 • Zasady prowadzenia działań promocyjnych i reklamowych w ogólnodostępnej aptece.
 • Jak uniknąć odpowiedzialności wobec NFZ – case study
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78