centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
DIGITALIZACJA MUZEALIÓW I UTWORÓW PLASTYCZNYCH - UDOSTĘPNIANIE i EKSPLOATACJA
Warszawa, 24.05.2017 Koordynator: Iwona Brokowska

Informacje ogólne:
Szkolenie adresowane jest do muzeów, instytucji kultury oraz instytucji wystawienniczych, które w bieżącej działalności spotykają się z problematyką prawnoautorską digitalizacji, a następnie wykorzystania i eksploatacji zdigitalizowanych zbiorów.

Szkolenie prowadzi: adwokat Piotr Łada

Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie warsztatów

Program szkolenia:

Podstawowe zagadnienia: źródła prawa (ustawa, konwencje, umowy międzynarodowe, ustawa o muzeach); właściwość prawa i sądu w sprawach międzynarodowych; status prawny muzealiów; ochrona muzealiów jako utworów na gruncie prawa autorskiego (relacje pomiędzy muzealium a utworem)

Prawo własności a prawo autorskie: prawo własności a uprawnienie do eksploatacji dzieła (wystawy, reprodukcje, digitalizacja); prawo własności egzemplarza a uprawnienia w zakresie autorskich praw majątkowych; problematyka tzw. prawa do wizerunku muzealiów na gruncie obowiązujących przepisów; darowizny na rzecz muzeów a prawo autorskie; problematyka tzw. odżycia praw autorskich (stare fotografie)

Digitalizacja muzealiów: pojęcie digitalizacji; podstawy prawne wykonania i korzystania ze zdigitalizowanych wizerunków muzealiów; digitalizacja jako odrębne pole eksploatacji; digitalizacja a ryzyko naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych; roszczenia i zakres odpowiedzialności

Udostępnienie digitalizacji a status prawnoautorski: udostępnienia muzealiów ze względu na prawnoautorski status utworu (tzw. dzieła osierocone, wygaśnięcie autorskich praw majątkowych, utwór podlegających ochronie); udostępnianie muzealiów w kontekście osoby twórcy (umowy, dozwolony użytek, darowizny, własność muzealna, twórcy i spadkobiercy), dopuszczalność udostępniania muzealiów a sposób eksploatacji (cele promocyjne, katalogi, działalność marketingowa, wydawnictwa tradycyjne i elektroniczne), udostępnienie muzealiów w kontekście autorskich praw osobistych twórcy (zmiany, modyfikacje, rzetelne wykorzystanie); udostępnianie muzealiów a prawa ich twórców/wykonawców (fotografia, digitalizacja 2D i 3D) oraz prawa osób utrwalonych na muzealiach

Dozwolony użytek publiczny: pojęcie dozwolonego użytku; prawo cytatu, utwory na stałe wystawione w przestrzeni publicznej; prawo właściciela egzemplarza do ekspozycji; reklama i promocja wystawy, ustawa o muzeach w kontekście samodzielnej przesłanki do udostępniania zdigitalizowanych wizerunków muzealiów

Umowy z uprawnionymi: postanowienia umów w zakresie uzyskania możliwości digitalizacji i rozpowszechniania wizerunków muzealiów; umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe i umowy licencyjne (rodzaje, zakres, czas trwania, terytorium); typowe postanowienia umowne

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78