centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Szkolenie
DOKUMENTACJA MEDYCZNA
AKTUALNE ZMIANY PRAWA, DOŚWIADCZENIA Z PRAKTYKI
Warszawa, 2.03.2016 Koordynator: Paulina Solińska

Warsztat szkoleniowy jest dedykowany pracownikom ochrony zdrowia – lekarzom, pielęgniarkom i pozostałym pracownikom medycznym. Treści są niezbędne w pracy działów zajmujących się przetwarzaniem (gromadzenie, weryfikacja, archiwizacja, udostępnianie) dokumentacji medycznej oraz sekretariatom medycznym. Wiedzę oferowaną na szkoleniu winni posiadać menadżerowie, szczególnie części białej (piony medyczne). W toku zajęć zostaną omówione aktualne zmiany prawa, w tym kontrowersyjna zmiana reguły udostępniania informacji medycznej po śmierci pacjenta.

Zajęcia są zaprojektowane jako wykład podawczy wzbogacony elementami warsztatu. Wykładowca preferuje interaktywne zajęcia z udziałem Słuchaczy. Polegają one na moderowanej dyskusji, „burzy mózgów”. Informacje są bogato ilustrowane doświadczeniami z praktyki. Każdy temat zawarty w programie jest skomentowany i rozbudowany a Słuchacze mogą zadawać pytania.

Wykładowca: Agnieszka Sieńko, radca prawny. Pracownik naukowo – dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. Praw Studentów i Doktorantów.

Szkolenie trwa od godz. 10:00 do 16:00

PROGRAM

1. Podstawy prawne dokumentowania działań medycznych;

2. Znaczenie dokumentacji medycznej dla bezpieczeństwa lekarza i pozostałych członków zespołów terapeutycznych;

3. Pojęcie „dokumentacja medyczna”:

 1. ujęcie formalne;
 2. zawartość merytoryczna;
 3. znaczenie formalne definicji;

4. Dokument medyczny:

 1. 1) rodzaje,
 2. 2) zakres informacji,
 3. 3) forma, nośnik,
 4. 4) istniejący stan prawny a bezpieczeństwo prawne medyka (lekarza, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, itd) lub podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

5. Dokumentacja medyczna śladem pacjenta w szpitalu, ambulatorium:

 1. etapy hospitalizacji lub terapii ambulatoryjnej;
 2. tzw. przebiegi szpitalne – treść i częstotliwość wpisów;
 3. ordynacja w trakcie hospitalizacji;
 4. dokumentacja zewnętrzna – karty informacyjne (treść), ordynacje lekowe i zalecenia dla pacjenta, skierowania,

6. Dokumentacja zgody na działanie medyczne;

7. Okołooperacyjna karta kontrolna;

8. Oświadczenia pacjenta w dokumentacji medycznej – wymóg rozporządzenia a wymogi ustawy;

9. Elektroniczna dokumentacja medyczna;

10. Autoryzacja wpisów w dokumentacji medycznej;

11. Nadzór i przechowywanie dokumentacji medycznej;

12. Obowiązki PWDL jako administratora danych; kompetencje, wymagania kwalifikacyjne i tryb powołania ABI wg nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych; Polityka Bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych

13. Udostępnianie dokumentacji medycznej – podmioty upoważnione do dostępu do dokumentacji i podmioty upoważnione do udostępniania dokumentacji medycznej, treść upoważnień, tryb i termin udostępniania, wysokość i rodzaje opłat;

14. Dokumentacja medyczna jako dowód w postępowaniach sądowych i przed komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78