centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

konferencja
LV konferencja w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA
ANALITYKA BIG DATA
WSPIERANIE PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI
NARZĘDZIA ANALIZY DUŻYCH ZBIORÓW I ZARZĄDZANIA DANYMI
Warszawa, 31.01.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

31 stycznia 2017 r.
10:00 Wykład: Data science w praktyce. Zastosowanie Data Management Platform i narzędzi analitycznych dla realizacji celów biznesowych.
Tomasz Brzeziński
(Senior Data Scientist, Netsprint )
10:40 Wykład: Trendy technologiczne w obszarze BIG Data.
Rok 2016 firmy specjalizujące się w analityce Big Data mogą z pewnością uznać, za udany. Z roku na rok rośnie wartość globalnego rynku danych i analityki biznesowej. Zbiory danych, które możemy wykorzystywać na różne sposoby, zespół ekspertów oraz możliwości technologiczne pozwalają na bezpośrednie dotarcie do klienta, poznanie go oraz budowanie z nim stałej komunikacji. Możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem przez całą dobę umożliwia rzeczy, o których kilka lat temu można było tylko marzyć. Prognozy na kolejne 12 miesięcy sugerują, że to nie koniec wielkiej rewolucji technologicznej.
Trendy technologiczne w analityce Big Data:
 • Rok rozwiązań w chmurze?
 • Internet of Things
 • Dark data oraz orphabed data – czyli dane, które jeszcze nie znalazły swojego zastosowania
 • Dane zewnętrze – czy testowanie ‘hot data’ oraz ich ocena przydatności
 • Analityka predyktywna i preskryptywna.
 • Kim jest Big Data Scientist?
Aleksandra Kaszuba
(Senior IT Consultant, Project Manager, IBM Polska)
11:20 Wykład: Przykłady Big Data w bankowości – w tym nowo wprowadzany rejestr „Centralna Informacja o Rachunkach”
 • Aktualnie już realizowane są projekty BIG DATA, w których dane bankowe wykorzystywane są w celu zwiększenia efektywności prowadzonej działalności - także w formułach prawnych dostępnych dla działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty spoza sektora bankowego.
 • Kluczowe elementy BIG DATA w bankowości – systemy bazodanowe: rejestry kredytowe (BIK. SA., Bankowy Rejestr ZBP), inne bazy danych przetwarzane w ramach sektora bankowego, np. platforma antyfraudowa BIK S.A., systemy antyfraudowe prowadzone przez ZBP (SWOZ, System Dokumenty Zastrzeżone).
 • Funkcjonowanie Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych jako przykład BIG DATA (1 lipiec 2016) – wady i zalety po doświadczeniach pierwszych miesięcy funkcjonowania, potencjalnie nowe możliwości wykorzystania (implementacja Dyrektywy PAD, rozporządzenie EAPO)
 • BIG DATA w funkcjonujących od kilku lat programach bankowych np. platformach gwarantujących klientowi możliwość uzyskania zwrotu części kwoty wydanej na zakupy w określonych sklepach.
 • Współpraca banków z telekomami - nowy trend na rynku krajowym i międzynarodowym. Ze względu na możliwość dokładniejszego sprofilowania ryzyka związanego z klientem oraz określeniem jego potrzeb (możliwość pozyskania informacji o płatnościach, geolokalizacji, odwiedzanych stronach internetowych), klientowi są oferowane całe pakiety usług z wymiernymi korzyściami skalkulowanymi w oparciu o BIG DATA.
 • Prężny rozwój firm dostarczających narzędzia do prowadzenia analizy BIG DATA oraz pozyskiwanie danych ze źródeł powszechnie dostępnych.
dr Tadeusz Białek
(dyrektor zespołu prawno-legislacyjnego Związku Banków Polskich)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Znaczenie wizualizacji danych w zarządzaniu informacją.
W swoim wystąpieniu chciałbym skupić się na zjawisku big data w kontekście współczesnych praktyk kulturowych. W szczególności interesować mnie będą takie zagadnienia jak:
 • Znaczenie wizualizacji danych w kreowaniu interfejsów dla dużych zasobów kulturowych.
 • Zastosowania analityki kulturowej w wizualizacji mediów.
 • Nowa nauka sieci w badaniach kulturowych i wizualizacji złożonych zasobów danych.
 • Narracje cyfrowe w prezentowaniu dużych zasobów danych.
 • Sztuka interaktywna i eksperymentalne formy wizualizacji danych.
Analiza przedstawionych zagadnień pozwoli mi określić jaką rolę pełnią współczesne formy wizualizacji gigadanych zarówno w praktykach badawczych jak i w działaniach współczesnych instytucji kultury.
dr Radosław Bomba,
(Instytut Kulturoznawstwa UMCS)
13:30 Przerwa
13:50 Wykład: Uwarunkowania prawne gromadzenia danych o klientach. Problem profilowania w kontekście Big Data:
 • duże zbiory danych a przepisy o ochronie danych osobowych
 • regulacja profilowania w nowym rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych osobowych
 • profilowanie w przepisach sektorowych
dr Paweł Litwiński
(Kancelaria Barta Litwiński)
15:00 Wykład: Prawne uwarunkowania analityki Big data - tajemnice sektorowe, anonimizacja danych, obowiązki wobec podmiotów danych, bezpieczeństwo danych w świetle unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych:
 • międzysektorowa wymiana danych a tajemnice sektorowe i zawodowe,
 • anonimizacja a pseudonimizacja,
 • analityka Big data a obowiązki wobec podmiotów danych,
 • podejście do bezpieczeństwa danych oparte na ocenie ryzyka.
dr Arwid Mednis
(partner w Kancelarii Wierzbowski Eversheds)
16:00 Zakończenie konferencji
Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78