centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI INFORMATYCZNYMI
Warszawa, 2016/2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

Każda organizacja posiadająca infrastrukturę informatyczną musi się liczyć z obowiązkami, które nie tylko są związane z dostarczaniem usługi informatycznej, ale też z samym faktem jej posiadania. Informatycy lub inni pracownicy są odpowiedzialni za zapewnienie zgodności licencji na oprogramowanie, realizację wymagań prawnych, np. związanych z utylizacją sprzętu informatycznego, zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania informacji, rozliczenie finansów związanych z informatyką, a także upewnienie się, że właściwy sprzęt i oprogramowanie jest dostępne tam, gdzie jest potrzebne.
Niestety, ponieważ zakres zarządzania zasobami informatycznymi jest bardzo szeroki i dotyka bardzo wielu aspektów zarządzania, jest ono realizowane często przez wiele różnych części organizacji, w tym dział informatyczny, finansowy, bezpieczeństwa, czy zgodności. Dlatego, niezależnie od tego kto jest odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie majątkiem informatycznym, musi wziąć pod uwagę działania podejmowane przez inne osoby zainteresowane. Musi też upewnić się, że właściwe procesy są przez kogoś realizowane i to w taki sposób, żeby spełnić wymagania.

Forma warsztatu:
Warsztat jest podzielony na obszary problemowe, które omawiane są na początku przez eksperta z zakresu najlepszych praktyk. Następuje potem moderowana dyskusja, której celem jest zebranie rzeczywistych problemów napotykanych przez uczestników i ich wspólne rozwiązanie przy wsparciu doświadczonego eksperta.
Zachęcamy do przyjścia na warsztaty z przygotowaną listą wyzwań.
Na warsztat zapraszamy tylko osoby, które spotykają problemy w swojej codziennej pracy. Dostawców zaś zapraszamy na inne szkolenia.

Korzyści z uczestnictwa w warsztatach:
Najważniejszą korzyścią jest poznanie osób spotykających te same wyzwania w swojej pracy i zbudowanie sieci wspierających się kolegów i koleżanek po fachu. Udział w warsztacie daje możliwość przedyskutowania różnych pomysłów na rozwiązanie problemów pojawiających się w pracy. Będą to rozwiązania praktyczne, ponieważ proponowane przez innych uczestników warsztatów, którzy napotkali podobne problemy, i albo poradzili sobie z ich rozwiązaniem, albo popełnili już błędy, z których inni mogą się uczyć.
Wreszcie trzecią korzyścią jest dostęp do wiedzy opisanej w różnych bibliotekach najlepszych praktyk i standardach, którą przedstawi prowadzący warsztaty. Pozwoli to uczestnikom na poznanie źródeł dalszych poszukiwań wiedzy w tematach omawianych, a także na rozpoznanie kontekstu problemu i powiązań z innymi potencjalnymi wyzwaniami.

Do kogo skierowane są warsztaty:
Warsztaty skierowane są do osób, które spotykają omawiane problemy w swojej codziennej pracy niezależnie od części organizacji, w której się znajdują. Mogą to być na przykład:
1. Menedżerowie zarządzający zasobami informatycznymi (oprogramowaniem, sprzętem).
2. Specjaliści i kierownicy zarządzania finansami działów i usług informatycznych.
3. Dyrektorzy działów informatycznych.
4. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informatyczne.
5. Specjaliści do spraw konfiguracji usług informatycznych.
6. Administratorzy systemów informatycznych.

Prowadzący warsztaty: Krzysztof Bączkiewicz

PROGRAMY

Warsztaty: Podstawy zarządzania licencjami.
Warszawa, 8 marca 2017 r.

  1. Zbieranie informacji o zainstalowanym oprogramowaniu.
  2. Zbieranie dowodów posiadania licencji.
  3. Normalizacja danych.
  4. Modele licencyjne.
  5. Pomiary konsumpcji licencji.
  6. Inne zapisy w licencjach.
  7. Audyt legalności oprogramowania.
  8. Oprogramowanie w chmurze.
  9. Regulacje wspierające zarządzanie licencjami.
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78