centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Grudzień 2011

20 grudnia | Warszawa | III seminarium z cyklu INFORMATYKA W INSTYTUCJACH KULTURY "ZMIANY W FUNKCJONOWANIU INSTYTUCJI KULTURY PO NOWELIZACJI USTAWY O ORGANIZACJI I PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ"

15 grudnia | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SEKTORZE IT - ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW PODMIOTOWYCH"

15 grudnia | Warszawa | LIV edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ZASADY PRAWNE MONITORINGU WIZYJNEGO - CO MOŻNA, A CO JEST NIELEGALNE?"

15 grudnia | Warszawa | Warsztaty "NEGOCJOWANIE I ZAWIERANIE UMÓW NA BADANIA KLINICZNE - ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I ODSZKODOWAWCZE"

14 grudnia | Warszawa | XVII edycja seminarium w cyklu ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH "ARCHIWIZACJA DANYCH W MODELU CLOUD COMPUTING"

13-14 grudnia | Warszawa | Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - POZIOM I "WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

7 grudnia | Warszawa | XXII edycja seminarium w cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "ELEKTRONICZNA HISTORIA CHOROBY - ASPEKTY INFORMATYCZNE I PRAWNE"

7 grudnia | Warszawa | Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - poziom III "NOWATORSKIE KONSTRUKCJE PRAWNE W ZAKRESIE PROJEKTÓW IT"

6 grudnia | Warszawa | Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - poziom II "STUDIUM PRZYPADKÓW. PRAKTYCZNE PRAWNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW IT OD NEGOCJACJI DO ZAKOŃCZENIA PROJEKTU"
Listopad 2011

30 listopada | Warszawa | Warsztaty "WALKA Z "PRANIEM PIENIĘDZY" W PRAWIE POLSKIM - ASPEKTY PRAKTYCZNE"

24 listopada | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 2010 - poziom II"

23 listopada | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom I"

23 listopada | Warszawa | Seminarium "UŻYTECZNOŚĆ SERWISÓW INTERNETOWYCH - INTERAKTYWNE STRONY WWW"

22 listopada | Warszawa | XI FORUM ADMINISTRATORÓW, KOORDYNATORÓW I REDAKTORÓW BIP - BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ "REWOLUCJA W PRZEPISACH O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I FUNKCJONOWANIU BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ"

16 listopada | Warszawa | LIII edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "PRAWNE ZASADY BEZPIECZNEGO PROWADZENIA SKLEPÓW INTERNETOWYCH"

15-16 listopada | Warszawa | Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - POZIOM I "WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

15 listopada | Warszawa | XI FORUM ADO/ABI "BIEŻĄCE PROBLEMY WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH I ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI"

8-9 listopada | Warszawa | Warsztaty "METODY POMIARU ROI/TCO W PRAKTYCE INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH"

8 listopada | Warszawa | I edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "SYSTEMY GRANTOWE W NAUCE - PLANOWANIE I FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH"

3-4 listopada | Warszawa | II FORUM RYNKU USŁUG PŁATNICZYCH "INNOWACJE W PŁATNOŚCIACH"
Październik 2011

27 października | Warszawa | II edycja seminarium z cyklu "UWARUNKOWANIA PRAWNE GIS"

26 października | Warszawa | LI edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "KOORDYNATOR CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH W WARUNKACH ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI (EZD)"

19 października | Warszawa | FORUM INSTYTUCJI KULTURY "PROBLEMY CYFRYZACJI ZASOBÓW MUZEÓW, BIBLIOTEK I ARCHIWÓW"

18 października | Warszawa | V edycja konferencji w cyklu NOWE MEDIA W DYDAKTYCE "NAUCZYCIEL (WPROWADZAJĄCY W ŚWIAT) INFORMATYKI - INTERNET I NOWE MEDIA W NAUCZANIU"

18 października | Warszawa | Warsztaty "UMOWY NA USŁUGI I SYSTEMY IT - ASPEKTY PRAWNE I BIZNESOWE"

12 października | Warszawa | XIV edycja konferencji z cyklu INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "UCZELNIE WYŻSZE WOBEC NOWYCH TECHNOLOGII KSZTAŁCENIA"

11 października | Warszawa | VI edycja seminarium z cyklu CONTROLLING - SKUTECZNE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA "CONTROLLING PROJEKTÓW"

5-6 października | Jachranka | XVII edycja FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI "ELEKTRONIZACJA PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH"

4-5 października | Warszawa | Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - POZIOM I "WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"
Wrzesień 2011

27-28 września | Warszawa | Warsztaty "AKADEMIA UMÓW IT - WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

27 września | Warszawa | IX edycja seminarium w cyklu TELEINFORMATYKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH SIECIOWYCH "SMART METERING W UTILITIES - INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA WSPIERAJĄCE SPRZEDAŻ MEDIÓW"

21 września | Warszawa | VIII edycja konferencji "INTEGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH"

14 września | Warszawa | XXI edycja seminarium w cyklu PROBLEMY PRAWNE I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "ASPEKTY PRAWNE BADAŃ KLINICZNYCH - PROCEDURY I PRAKTYKA"

13 września | Warszawa | XXV FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "ZARZĄDZANIE DANYMI O KLIENTACH W BANKOWOŚCI I UBEZPIECZENIACH"

7 września | Warszawa | I edycja seminarium z cyklu UWARUNKOWANIA PRAWNE GIS "GIS A PRAWA AUTORSKIE - PRAWNA OCHRONA UTWORU KARTOGRAFICZNEGO"

1 września | Warszawa | Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I TAJEMNICY BANKOWEJ W PRAKTYCE BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH"
Sierpień 2011

31 sierpnia | Warszawa | VI edycja seminarium w cyklu PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SERWEROWNI "INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA SERWEROWNI - NOWE TECHNOLOGIE, ASPEKTY ORGANIZACYJNE"

30-31 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "METODY POMIARU ROI/TCO W PRAKTYCE INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH"

30 sierpnia | Warszawa | L edycja seminarium INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "ELEKTRONICZNE TWORZENIE I OGŁASZANIE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO"

26 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "KREDYT KONSUMENCKI W NOWYM KSZTAŁCIE - CZYLI O IMPLEMENTACJI DYREKTYWY 2008/48/WE W POLSCE"

25 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "TWÓRCZOŚĆ PROJEKTOWA A PRAWO AUTORSKIE"

25 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 2010 - poziom II"

24-25 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "AKADEMIA UMÓW IT - WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

24 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom I"

23 sierpnia | Warszawa | III edycja seminarium w cyklu CLOUD COMPUTING "TECHNOLOGICZNE, ORGANIZACYJNE I PRAWNE ASPEKTY CLOUD COMPUTINGU"

17 sierpnia | Warszawa | LI edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "NARUSZANIE W INTERNECIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ"

10 sierpnia | Warszawa | V seminarium z cyklu MODELOWANIE W INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA "NOWOCZESNY ANALITYK BIZNESOWY"

2-3 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "AKADEMIA UMÓW IT - WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

2 sierpnia | Warszawa | V FORUM MARKETINGU INTERNETOWEGO "ONLINE MARKETING INNOVATIONS & CONSUMER TRENDS 2011"
Lipiec 2011

21 lipca | Warszawa | L edycja seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "BIBLIOTEKI CYFROWE A PRAWO AUTORSKIE"

13 lipca | Warszawa | Warsztaty "WALKA Z PRANIEM PIENIĘDZY PO NOWEMU - CZYLI O PROBLEMACH IMPLEMENTACJI NOWYCH ROZWIĄZAŃ W PRAKTYCE"

13 lipca | Warszawa | XX edycja konferencji TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "ARCHIWIZACJA ELEKTRONICZNYCH DANYCH MEDYCZNYCH, W TYM WYNIKÓW BADAŃ I OBRAZÓW DIAGNOSTYCZNYCH"

7 lipca | Warszawa | Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I TAJEMNICY BANKOWEJ W PRAKTYCE BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH"

6 lipca | Warszawa | XLIX edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE"

5-6 lipca | Warszawa | Warsztaty "AKADEMIA UMÓW IT - WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"
Czerwiec 2011

29 czerwca | Warszawa | XLIX edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ARCHIWA ZAKŁADOWE A DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA"

28 czerwca | Warszawa | Warsztaty "UMOWY NA USŁUGI I SYSTEMY IT - ASPEKTY PRAWNE I BIZNESOWE"

28 czerwca | Warszawa | XI edycja seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZBIORÓW MUZEALNYCH"

16 czerwca | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 2010 - poziom II"

15 czerwca | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom I"

15 czerwca | Warszawa | Warsztaty "WALKA Z PRANIEM PIENIĘDZY PO NOWEMU - CZYLI O PROBLEMACH IMPLEMENTACJI NOWYCH ROZWIĄZAŃ W PRAKTYCE"

14 czerwca | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W IT PO NOWELIZACJI - PROBLEMY PRAKTYCZNE"

9 czerwca | Warszawa | X FORUM ADO/ABI "AKTUALNE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO I ORGANIZACYJNEGO DANYCH OSOBOWYCH"

7-8 czerwca | Warszawa | Warsztaty "METODY POMIARU ROI/TCO W PRAKTYCE INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH"

1 czerwca | Warszawa | X edycja konferencji w cyklu INFORMATYKA W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH "NOWE TRENDY INFORMATYCZNE W BANKOWOŚCI I INSTYTUCJACH FINANSOWYCH"
Maj 2011

31 maja | Warszawa | XIX edycja seminarium w cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA I NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM I TECHNICZNYM"

25 maja | Warszawa | IV edycja seminarium w cyklu INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA NAUKI "ORGANIZACJA PRACY NAUKOWEJ W ŚRODOWISKU CYFROWYM - UWARUNKOWANIA TECHNOLOGICZNE I PRAWNE"

24-25 maja | Warszawa | Warsztaty "AKADEMIA UMÓW IT - WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

24 maja | Warszawa | VIII edycja seminarium w cyklu TELEINFORMATYKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH SIECIOWYCH "FUNKCJONALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW BILINGOWYCH W ENERGETYCE, TELEFONII, CIEPŁOWNICTWIE, WODOCIĄGACH"

18 maja | Warszawa | Warsztaty "UMOWY NA USŁUGI I SYSTEMY IT - ASPEKTY PRAWNE I BIZNESOWE"

18 maja | Warszawa | Warsztaty "BIBLIOTEKI CYFROWE A PRAWO AUTORSKIE"

12 maja | Warszawa | Warsztaty "KREDYT KONSUMENCKI W NOWYM KSZTAŁCIE - CZYLI O IMPLEMENTACJI DYREKTYWY 2008/48/WE W POLSCE"

10 maja | Warszawa | V edycja seminarium w cyklu PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SERWEROWNI "DATA CENTER - ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I PRAWNE"
Kwiecień 2011

27 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "TWORZENIE MUZEALNYCH OBIEKTÓW CYFROWYCH"

27 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "WALKA Z PRANIEM PIENIĘDZY PO NOWEMU - CZYLI O PROBLEMACH IMPLEMENTACJI NOWYCH ROZWIĄZAŃ W PRAKTYCE"

19 kwietnia | Warszawa | XVI edycja seminarium w cyklu ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH "ARCHIWIZACJA DANYCH CYFROWYCH - TECHNOLOGIE, DOBRE PRAKTYKI, UWARUNKOWANIA PRAWNE"

13-14 kwietnia | Mszczonów | XVI edycja FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI "CZAS NA USŁUGI E-ADMINISTRACJI - ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE, PRAWNE, ORGANIZACYJNE"

12 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "KREDYT KONSUMENCKI W NOWYM KSZTAŁCIE - CZYLI O IMPLEMENTACJI DYREKTYWY 2008/48/WE W POLSCE"

7 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 2010 - poziom II"

6 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom I"

6-7 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "AKADEMIA UMÓW IT - WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

5 kwietnia | Warszawa | XVIII edycja konferencji w cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH W DZIAŁALNOŚCI TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII"
Marzec 2011

30 marca | Warszawa | XLVIII edycja seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH W MODELU CLOUD COMPUTING"

29 marca | Warszawa | XLVII edycja seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "NOWA INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWA ZAKŁADOWE W WARUNKACH DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ"

29 marca | Warszawa | XLVI edycja seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "PLAGIAT W NAUCE, SZTUCE I BIZNESIE - ASPEKTY PRAWNE, SYSTEMY ANTYPLAGIATOWE"

24 marca | Warszawa | Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W GRUPACH KAPITAŁOWYCH"

22 marca | Warszawa | II edycja seminarium "ZADANIA WŁASNE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW"

18 marca | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 2010 - poziom II"

17 marca | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom I"

17 marca | Warszawa | XXIV edycja FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "BANKOWOŚĆ MOBILNA I ZBLIŻENIOWA - ELEKTRONICZNY DOSTĘP DO KLIENTÓW I DYSTRYBUCJA USŁUG"

16 marca | Warszawa | XVII edycja seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "INTERAKTYWNE SYSTEMY MAPOWE ORAZ PRZESTRZENNE MAPY CYFROWE"

15-16 marca | Warszawa | Warsztaty "AKADEMIA UMÓW IT - WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

15 marca | Warszawa | VII konferencja z cyklu "INTEGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH"

9 marca | Warszawa | XVII seminarium w cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "CENTRALNE STERYLIZATORNIE W SZPITALACH I PRZYCHODNIACH - WYMOGI PRAWNE, STANDARDY, TECHNOLOGIE"

8-9 marca | Warszawa | Warsztaty "METODY POMIARU ROI/TCO W PRAKTYCE INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH"

8 marca | Warszawa | XIII edycja konferencji z cyklu INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "NOWE UWARUNKOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA UCZELNI"

2 marca | Warszawa | XLV edycja seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ZMIANY W PRAKTYCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PO NOWELIZACJI USTAWY (OD 7 MARCA 2011 R.)"

2 marca | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W IT - 12 MIESIĘCY PO NOWELIZACJI. PROBLEMY PRAKTYCZNE"

1 marca | Warszawa | IV edycja seminarium w cyklu PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SERWEROWNI "CENTRA PRZETWARZANIA DANYCH - DOSTOSOWANIE DO POTRZEB ORGANIZACJI"
Luty 2011

24 lutego | Warszawa | Warsztaty "NOWE WYMAGANIA DLA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH OPRACOWYWANYCH DLA POTRZEB ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"

24 lutego | Warszawa | Warsztaty "WALKA Z PRANIEM PIENIĘDZY PO NOWEMU - CZYLI O PROBLEMACH IMPLEMENTACJI NOWYCH ROZWIĄZAŃ W PRAKTYCE"

23 lutego | Warszawa | II edycja warsztatów "PRAWO AUTORSKIE W INSTYTUCJACH KULTURY"

23 lutego | Warszawa | Warsztaty "UMOWY NA USŁUGI I SYSTEMY IT - ASPEKTY PRAWNE I BIZNESOWE"

16 lutego | Warszawa | Warsztaty "PRAWO AUTORSKIE W E-BIZNESIE"

16 lutego | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 2010 - poziom II"

15 lutego | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom I"

9 lutego | Warszawa | XLIV edycja seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "NOWA INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWA ZAKŁADOWE W WARUNKACH DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ"

8 lutego | Warszawa | XVI edycja seminarium w cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "SERWISOWANIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO I LABORATORYJNEGO - ASPEKTY PRAWNE I ORGANIZACYJNE"

1 lutego | Warszawa | X edycja seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "SYSTEMY KATALOGOWANIA I DOKUMENTOWANIA ZBIORÓW MUZEALNYCH"
Styczeń 2011

27 stycznia | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 2010 - poziom II"

26 stycznia | Warszawa | III edycja konferencji w cyklu INFORMATYKA W DYDAKTYCE "TECHNOLOGICZNE I PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO W SZKOLE"

26 stycznia | Warszawa | Warsztaty "UMOWY NA USŁUGI I SYSTEMY IT - ASPEKTY PRAWNE I BIZNESOWE"

25 stycznia | Warszawa | XVII edycja seminarium w cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH (W TYM GIS) W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM"

18 stycznia | Warszawa | XVII edycja seminarium w cyklu DIGITALIZACJA "PROBLEMY CYFRYZACJI DOKUMENTÓW PIŚMIENNICZYCH W BIBLIOTEKACH, MUZEACH I ARCHIWACH"

12 stycznia | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W INSTYTUCJACH KULTURY"

11-12 stycznia | Warszawa | Warsztaty "AKADEMIA UMÓW IT - WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

11-12 stycznia | Warszawa | Warsztaty "METODY POMIARU ROI/TCO W PRAKTYCE INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH"

11 stycznia | Warszawa | II edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA W DYDAKTYCE "UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNOLOGICZNE E-LEARNINGU I WEB-SEMINARIÓW"
  
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
rok 2005
rok 2004
rok 2003
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78